Avondgebed 8 april 2020

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee.

Avondgebed, 8 april 2020
Barbara Heckel, ELG

Kom, laten we hier weggaan

Woord van welkom
Broeders en zusters,
Woensdag avond in de Stille week.
We maken ons op naar de Drie Dagen van Pasen,
Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag.
Noormaal bereiden wij ons in een reeks vieringen voor op Pasen,
nu met diensten per YouTube en Kerkomroep.
Ieder vanuit zijn eigen huis
En toch zijn we een gemeenschap, in Christus, onze Heer.

Ik steek nu een kaars aan, en als u wilt, dan doet u dat ook.

Heel het duister is vol van luister door uw licht
de nacht is als de dag net zo helder (uit Psalm 139)

(een moment van stilte)

LB 139d: Heel het duister is vol van luister (La ténèbre n’est point ténèbre)
Klik hier om te luisteren en mee te zingen

 

Bijbellezing: Johannes 14: 27-31 Sta op, laten we van hier gaan
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie,
zoals de wereld die niet geven kan.
Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei
dat ik wegga en bij jullie terug zal komen?
Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga,
want de Vader is meer dan ik.
29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt,
zodat jullie het geloven wanneer het zover is.
30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken,
want de heerser van deze wereld is al onderweg.
Hij heeft geen macht over mij,
31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb
en doe wat de Vader me heeft opgedragen.
Kom, laten we hier weggaan.’

Meditatie
Kom, laten hier weggaan, zegt Jezus.
Alles is gezegd, tussen hem en zijn leerlingen.
Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie.
Dat is het belangrijkste.
Ik geef jullie mijn vrede, maar ik zelf blijf niet.
Niet als medemens, niet als vriend.
Maar toch zal ik bij jullie zijn,
ook al merken jullie daar niet altijd zo veel van.
Maar ik zal onder jullie voortleven.
Jezus maakt zich op
om zijn lijden en sterven tegemoet te gaan.

in 2020 beleven wij een heel bijzondere lijdenstijd.
Dit jaar hoef je niet veel moeite te doen
om je een voorstelling van het lijden te maken.
Het leed is alomtegenwoordig.
Elke dag de cijfers in het nieuws,
zo veel mensen in het ziekenhuis,
zo veel mensen overleden.
Deze cijfers kan je ook vertalen als:
zoveel pijn, zoveel verdriet.
Maar elke dag is er ook zoveel liefde
die mensen nu aan elkaar geven,
in medeleven, in zorgzaamheid,
in omzien naar elkaar.
Iedereen in zijn huis,
maar toch verbonden
door dezelfde zorgen en angsten.

Kom, laten we hier weggaan.
Weg van de wanhoop,
op weg naar het vertrouwen.
We maken ons op voor Pasen.
Het feest van geloven in het leven
dat de dood overwint.

Paasgedicht (Hanna Lam)
Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.

Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.

Met het volgende lied bidden wij om Gods nabijheid en zegen:

LB 886: Abba, Vader, U alleen
Klik hier om te luisteren en mee te zingen

Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d’uwe en anders geen
laat mijn hart nooit koud zijn, Heer
laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

Houd moed en blijf gezond!

Voor de diensten op weg naar Pasen, klik hier

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.