Avondgebed woensdag 1 april

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee.

Avondgebed, 1 april 2020
Barbara Heckel, ELG

Klop het stof van je af en sta op!

Woord van welkom
Broeders en zusters,
Gisteravond hebben we gehoord dat alle maatregelen langer moeten duren. Langer geen school, langer geen bezoek in verpleeghuizen.
Wanneer we weer in de kerk bij elkaar kunnen komen weten we ook nog niet.
En toch zijn we een gemeenschap, in Christus, onze Heer.

Ik steek nu een kaars aan, en als u wilt, dan doet u dat ook.
De Heer is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? (Psalm 27)

(een moment van stilte)

Vandaag zou de Sacrale-dans groep een invulling geven aan het avondgebed.
De dans wijst al op zondag 5 april, Palmpasen. Aan het begin van de Stille Week, de week voor Pasen, wordt het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem gelezen. Een verhaal vol vreugde en optimisme. Dit lied past hier goed bij:

LB 416: Dans en zing: hosanna voor de koning.

Zingen en luisteren
Refrein

2 Zwaai de takken heen en weer:
Zegen en vrede voor de Heer!

Refrein

vastenviering met de sacrale dansgroep, enkele jaren geleden

Bijbellezing: Jesaja 52: 1-8 Klop het stof van je af en sta op

1 Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht!
Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad.
Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein.
2 Klop het stof van je af en sta op, Jeruzalem, neem plaats op de troon.
De ketenen om je hals zijn losgemaakt, gevangen vrouwe Sion.
3 Want dit zegt de HEER:
Voor niets zijn jullie verkocht, zonder geld koop ik jullie weer vrij.
4 Dit zegt God, de HEER:
Ooit trok mijn volk naar Egypte om daar als vreemdeling te leven,
maar in Assyrië werd het zonder meer uitgebuit.
5 Wat win ik daar nu bij? – spreekt de HEER.
Voor niets is mijn volk weggenomen, hun leiders weeklagen –
spreekt de HEER –, dag in dag uit wordt mijn naam bezoedeld.
6 Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen,
beseffen dat ik het ben die zegt: ‘Hier ben ik.’
7 Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld,
die vrede aankondigt en goed nieuws brengt,
die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
8 Hoor! Je wachters verheffen hun stem, samen barsten ze uit in gejuich,
want ze zien het met eigen ogen: de HEER keert terug naar Sion.

Meditatie
Jesaja leefde in onzekere tijden.
Het volk van God was in ballingschap.
De tempel van Jeruzalem was ontheiligd.
De mensen waren de plek kwijt waar ze tot God baden.
Wij kunnen nu niet in de kerk bij elkaar komen,
ieder bidt voor zich in zijn eigen huis.
Jesaja droomt ervan dat het ooit weer anders zal zijn.
Ontwaak! Schud het stof uit je kleren! Sta op!
Ja, hoe moeten ik dat doen, als ik aan huis gekluisterd ben?
Of als ik eruit moet, omdat ik een ‘cruciaal beroep’ heb,
en misschien bang ben om besmet te worden
of de besmetting over te dragen?
Iedereen hunkert naar verlossing uit deze situatie.
Allen wachten op de vreugdebode die goed nieuws brengt.
En dan denk ik aan de bidder van psalm 130:
Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Zo zien wij uit naar betere tijden.
Naar tekenen van hoop in deze situatie.
En die zijn er.

De Ierse franciscaner monnik Richard Hendrick
schrijft hierover het volgende:

Gedachten bij de “Lock-down”

Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er is hamsteren.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs de dood.
Maar
ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer hoort.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer vervuild is met rook maar blauw en grijs en helder.
Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen zingen voor elkaar
over de lege pleinen, ze houden hun ramen open zodat alleen wonende mensen de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.
Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt en levert aan wie aan huis is gekluisterd.
Vandaag is een jonge vrouw die ik ken flyers aan het verspreiden met haar nummer, zodat de ouderen iemand hebben om een beroep op te doen.
Vandaag bereiden kerken, synagogen, moskeeën en tempels zich voor om onderdak te bieden aan de daklozen, de zieken, de vermoeiden.
Over de hele wereld vertragen mensen en reflecteren.
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun buren.
Over de hele wereld worden mensen wakker met een nieuwe realiteit:
hoe groot we echt zijn, hoe weinig controle we echt hebben.
Oog voor wat er echt toe doet. Oog voor liefde.
Dus bidden we en houden we ons voor ogen:
Ja, er is angst. Maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is isolatie. Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er wordt gehamsterd. Maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.
Ja, er is ziekte. Maar het hoeft geen ziekte van de ziel te zijn
Ja, er is zelfs de dood. Maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.
Word wakker met de keuzes die je maakt over hoe je nu moet leven.
Vandaag, adem. Luister, achter de fabrieksgeluiden van je paniek.
De vogels zingen weer.
De hemel klaart op.
De lente komt eraan.
En we zijn altijd omringd door Liefde.
Open de ramen van je ziel
en hoewel je misschien niet in staat bent
om de overkant van het lege plein te bereiken,
ZING !!

Zoals Luther al zei: zingen is dubbel bidden! Daarom wil ik voor vandaag sluiten met het volgende zegenlied:

Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Om te lezen, te luisteren en te zingen

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Houd moed en blijf gezond! Graag tot volgende week!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.