Avondgebed woensdag 18 maart

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee.

Avondgebed 18 maart 2020
Barbara Heckel, ELG

Sta op om mij te helpen / Arise and help me

Woord van welkom
Broeders en zusters,
vanavond wilden wij bij elkaar komen voor de vastenmaaltijd en het avondgebed, in De Nieuwe Stad. Maar het mag niet zo zijn. Iedereen is thuis, om besmetting met het Corona-virus te voorkomen.
Maar toch zijn we een gemeenschap, in Christus, onze Heer.

Sta op om mij te helpen, Arise and help me, is het thema van dit avondgebed.
Het is uit psalm 35. En over dit woord wil ik met u nadenken.

Ik steek nu een kaars aan, en als u wilt, dan doet u dat ook.

(een moment van stilte)

Gebed
Heer, onze God,
U ziet ons, U bent bij ons.
Waar we ook zijn.
Alleen thuis, of met partner, vriend, kinderen, kleinkinderen.
Ieder voor zich, en toch samen
Een onzichtbaar net is gespannen tussen ons,
en dat is Uw liefde voor de mensen.
Wil bij ons zijn in deze tijd.
Verlicht ons hart, als het ons zwaar valt.
Wees bij ons, als we ons alleen voelen.
Sterk ons, als wij bang zijn.
Bemoedig ons, zodat we kunnen opstaan en helpen.
Amen

Lied: Een mens te zijn op aarde LB 538
Luisteren of meezingen

Bijbellezing: Psalm 35, 1-10
1 Van David. Bestrijd, HEER, wie mij bestrijden,
vecht tegen wie mij bevechten,
2 wapen u, grijp het schild, sta op om mij te helpen!
3 Zwaai met uw speer en strijdbijl
en werp ze naar mijn achtervolgers.
Zeg tegen mij: ‘Ik ben het die je redt.’
4 Dat beschaamd en vernederd worden
wie mij naar het leven staan,
dat eerloos terugdeinzen wie mij kwaad willen doen.
5 Laten zij verwaaien als kaf in de wind
wanneer de engel van de HEER hen opjaagt,
6 laat hun weg donker en glad zijn
wanneer de engel van de HEER hen vervolgt.
7 Zonder reden hebben ze een net gespannen,
zonder reden een kuil voor mij gegraven.
8 Laat hen ten onder gaan voor zij het weten,
verstrikt raken in hun eigen netten
en zelf de ondergang tegemoet gaan.
9 Dan zal ik juichen om de HEER,
mij verheugen over de redding die hij brengt.
10 Uit de grond van mijn hart zal ik zeggen:
‘HEER, wie is aan u gelijk?
U bevrijdt de zwakken van hun onderdrukkers,
de zwakken en de armen van hun uitbuiters.’

Meditatie
‘Sta op om mij te helpen’ – dat is het thema van dit avondgebed.
‘Sta op om mij te helpen’ – dat klinkt zo mooi. een roep om hulp,
iemand, die voor je klaarstaat, voor je instaat,
voor je gaat staan als iemand je bedreigt.
De bidder van de psalm bevindt zich in een moeilijke situatie.
Hij wordt vervolgt, hij vreest om zijn leven.
Deze emotie herken ik, juist nu.
Corona is alomtegenwoordig,
het lijkt bijna alsof niets anders meer bestaat.
De ziekte is de achtervolger,
het toenemende aantal van mensen
die besmet raken of zelfs overlijden.
Ik heb behoefte aan iemand die voor mij vecht,
voor mijn leven, mijn veiligheid, mijn gezondheid.
Maar als ik de Psalm verder lees, dan schrik ik:
de bidder van de Psalm wil,
dat het zijn tegenstanders slecht vergaat.
Ziet hulp van God er zo uit?
Dat het mij goed gaat en de ander slecht?
Ik zie deze dagen ook veel mooie dingen gebeuren:
Kinderen die naar een bejaardenhuis komen,
voor de deur zingen en bloemen achterlaten.
Mensen die klappen voor de zorgmedewerkers.
Buren die voor de deur, keurig op twee meter afstand,
even bijpraten hoe het gaat.
Dat geeft me hoop dat geeft me moed.
Dan kan ik ook weer blij zijn,
zoals de bidder in de psalm.
Ik heb zo veel liefde in de afgelopen dagen gezien.
Zoveel mensen die opstaan,
zodat anderen weer kracht en moed vinden
om met de situatie om te gaan.
Daarom wil ik graag nu zingen:

Ubi Caritas …
War liefde is, daar is God.

Luisteren of meezingen

Het volgende gebed komt uit de liturgiekrant van Kerk in Actie:

Met U wil ik opstaan
Jezus Christus,
met U wil ik opstaan
tegen nood en dood
tegen marteling en lijden
tegen armoede en ellende
tegen haat en terreur
tegen twijfel en berusting
tegen onderdrukking en dwang.
Met U wil ik opstaan
tegen alles wat het leven hindert.
Met U wil ik instaan
voor alles wat het leven stimuleert.
Wees Gij met mij, opdat ik met U opsta.
(Anton Rotzetter)

Zegen
Nu gaan we deze avond in, onder de zegen van de heer:
De Heer zal voor ons zijn, om ons de juiste weg te wijzen.
De Heer zal achter ons zijn, om ons te beschermen tegen gevaar.
De Heer zal onder ons zijn, zodat we nooit ten onder kunnen gaan.
De Heer zal in ons zijn, om ons te troosten als we verdriet hebben.
De Heer zal boven ons zijn om ons te zegenen.
Zo zegene ons God, vandaag, morgen, al de dagen van ons leven.
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.