Avondgebed woensdag 25 maart

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee.

Avondgebed, 25 maart 2020
Barbara Heckel, ELG

Meisje, ik zeg je, sta op!

Woord van welkom
Broeders en zusters,
dit is al de tweede week dat de kerken gesloten zijn. Dat er geen bijeenkomsten meer zijn. De wereld is stiller geworden, rustiger ook. Iedereen blijft zo veel mogelijk thuis.
En toch zijn we een gemeenschap, in Christus, onze Heer.

Ik steek nu een kaars aan, en als u wilt, dan doet u dat ook.

(een moment van stilte)

Gebed
Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen, dat wij elkaar zien.
Licht in ons hart, dat wij elkaar bijlichten
en blijven vertrouwen op Hem,
die gezegd heeft: “ik ben het Licht voor de wereld”
Amen

Om te zingen en luisteren: Als alles duister is (uit de oecumenische gemeenschap Taizé)

Klik hier om mee te zingen of te luisteren

 

Bijbellezing: Marcus 5: 41 Meisje, ik zeg je, sta op!
Jezus gaat naar het huis van Jaïrus, omdat zijn dochter op sterven ligt. Onderweg gebeurt er van alles, en alles lijkt te laat te zijn als Jezus bij het huis aankomt:
38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar
een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen.
39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen:
‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie?
Het kind is niet gestorven, het slaapt.’
40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten
en ging met de vader en moeder van het kind
en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen.
41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar:
‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’
42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen.
Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen.

Meditatie
Er gaan momenteel veel grappen rond, geslaagde en minder geslaagde
Eén ging ongeveer zo:
Straks is het 1 april, en dan zeggen ze dat het allemaal een grap was.
Een flauwe grap, maar zoals elke grap met een greintje waarheid:
Dat zouden we toch wel graag allemaal willen:
Dat het maar een boze droom is,
dat we morgen ochtend weer wakker worden
en het was maar een nachtmerrie.
Maar helaas is het niet zo. Corona is bittere realiteit.
Een ziekte die bang maakt.
Die niet zo erg is als je jong en gezond bent,
maar die gevaarlijk kan worden als je dat niet bent.
En het enige wat helpt, is de discipline om afstand van elkaar te houden.
Niet te reizen, geen uitstapjes te maken.
Alleen te gaan wandelen of hardlopen waar weinig mensen komen.
In een stad als Amsterdam is dat niet makkelijk.
Iedereen moet er heel erg aan wennen.
En dan wachten, hopen, bidden, dat je gezond mag blijven,
of dat het meevalt, als je toch ziek wordt.

Vastentijd is rust nemen, stil worden,
inkeer, maar zo hadden we ons dat toch niet voorgesteld.

En dan dit verhaal: een meisje – was het nu gestorven of niet?
Het was heel erg ziek, maar het mocht blijven leven.
Wat een vreugde moet dat zijn geweest, in het huis van Jaïrus.
De dochter leeft! Het leven gaat door!

Dat is de belofte: het leven gaat door.
We weten niet, hoe wij uit deze crisis uit zullen komen.
Ik hoop dat we wijzer zullen zijn.
Dat wij geleerd hebben, dat we het leven niet naar onze hand kunnen zetten.
Dat wij geoefend zijn in het omgaan met onvoorspelbare situaties.
Dat wij de liefde vasthouden, waardoor nu ondanks alles ook zo veel moois gebeurt.

Meisje, ik zeg je, sta op!

Om te lezen, te luisteren en te zingen:
Liedboek 179, Meisje sta op, (t: René van Loenen, m: Marijke Bleij-Pel)

Klik hier om mee te zingen of te luisteren

2 Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
een stem riep je weg uit je dromen
Luister, dan hoor je de woorden weer:
de wint zingt ze na door de bomen.
Want het licht wil je zien
en de wind wil je strelen,
speel met de wind in het licht van de zon.

3 Meisje sta op, want je slaapt niet meer,
je droomde, je dagdroomde even.
Meisje sta op, want je droomt niet meer,
veel meer dan een droom is het leven.
Nee, je droomt niet, je leeft
in het huis van je vader,
huis om te leven en kind in te zijn.

Voorbeden van de Lutherse Wereldfederatie te midden van de coronacrisis

O God, U die wij leren kennen als Heelmaker,
toon ons uw compassie voor de hele menselijke familie
die in verwarring is en lijdt onder ziekte en angst.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.

Kom ons te hulp nu het coronavirus zich over de wereld verspreidt,
genees de zieken, behoed en bewaar hun families en vrienden
zodat zij niet geïnfecteerd raken.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.

Schenk ons uw Geest van liefde en zelfbeheersing,
zodat we eensgezind werken om het virus te beheersen
en in te dammen.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.

Maak ons waakzaam, oplettend en proactief
als het gaat om het uitroeien van alle ziekten, zoals malaria, dengue,
HIV& aids, en andere ziekten die zorgen voor lijden
en vaak resulteren in de dood van vele mensen.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.

Genees ons van zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid
die ertoe leiden dat wij ons alleen zorgen maken als het virus ons bedreigt,
open ons zodat wij uitstijgen boven onzekerheid en angst
waardoor we onze buren niet zien.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.

Geef kracht en moed aan de mensen die in de medische sector werken:
verzorgenden, verpleegkundigen, dokters en allen die zichzelf inzetten
voor de zieken en hun families.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed.

Inspireer, verlicht en geef hoop aan alle wetenschappers die gefocust zijn
op het vinden van een vaccin.
Hoor ons roepen, o God. Luister naar ons gebed. Amen.

Zegen
Over onze harten, over onze huizen
de zegen van God.
In ons komen, in ons gaan,
de vrede van God.
In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God.
Aan ons eind en nieuw beginnen
de barmhartigheid van God
om ons te ontvangen en thuis te brengen.
Amen.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.