Corona-protocol

De beheerscommissie van De Nieuwe Stad heeft regels opgesteld voor een veilig gebruik voor de ruimtes in De Nieuwe Stad.

Voor onze kerkzaal geldt:
• Bij elke kerkdienst of bijeenkomst is een coronacoördinator aanwezig, aan die toeziet op de naleving van de coronaregels. Deze draagt een gekleurd hesje.
• Vóór de dienst of bijeenkomst worden deurkrukken en stoelen gedesinfecteerd.
• Bij binnenkomst handen desinfecteren. Er staat een dispenser bij de ingang.
• De garderobe wordt NIET gebruikt. De bar is gesloten. Loop direct naar de kerkzaal en neem je jas mee.
• De hal wordt NIET gebruikt. Hier is alleen een looproute naar de kerkzalen en de vergaderkamers. De met pijlen aangegeven looproutes bevorderen éénrichtingsverkeer.
• Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te vermijden.
• Schrijf bij binnenkomst naam en telefoonnummer op de aanwezigheidslijst.
• In de kleine kerkzaal zijn 30 stoelen beschikbaar. Deze zijn gemarkeerd. Alleen op deze stoelen plaatsnemen, personen uit één huishouden mogen direct naast elkaar zitten.
• Er wordt voor of na de dienst geen koffie, thee of andere drank geschonken en ook niet gegeten in het gebouw.
• Na de kerkdienst of bijeenkomst verlaten we de kerkzaal door de nooduitgang, we komen dan direct uit op het plein vanwaar iedereen naar huis gaat.
• Eventueel kan buiten nog even worden nagepraat, maar alleen met voldoende afstand van elkaar.

Bij verkoudheid, hoesten of koorts: blijf thuis (ook je huisgenoten)

Houd je aan de regels van het RIVM: