Welkom!

jennifer en sylvia

Jennifer en Sylvia

Van harte welkom op de site van de Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam,  Vierplek Zuidoost.

Wij maken deel uit van de ELGA : Evangelisch-Lutherse Gemeente te Amsterdam.

We hebben een eigen Vierplek in Amsterdam-Zuidoost.  Onze  gemeente is uniek in Nederland: Nergens anders in Nederland zult u een Lutherse  gemeente vinden die voor het overgrote deel uit Surinamers bestaat.

 

 

 

 

 

 

Amsterdam en Paramaribo

Op 15 november 1741 werd vanuit Amsterdam in Paramaribo een Lutherse gemeente gesticht.lutherse kerk waterkant

De eerste steen voor een Lutherse kerk, gelegen aan de Waterkant werd op 2 september 1744 gelegd en het gebouw werd op 13 april 1947 ingewijd.

 

In de jaren zestig en zeventig kwamen veel Surinamers in het nieuwe stadsdeel Amsterdam Zuidoost wonen en in 1975 werd daar vanuit ELG Amsterdam een nieuwe gemeente gebouwd. Een kerkgebouw was er nog niet in Amsterdam Zuidoost. Er werd gekerkt in een school of in een soort schuilkerk  onder de parkeergarage Gliphoeve opwinkelcentrum Ganzenhoef.

kerk_in-groen

In 1993 kwam het kerkcentrum “De Nieuwe Stad’  tot stand. Het is door vijf kerken gebouwd.

 

Daarnaast zijn er een groot aantal migrantenkerken die gebruik maken van de zalen.

 

 

 

dns_hal_kleiner

Als u op een zondagmorgen “De Nieuwe Stad” binnenkomt is het een gezellige drukte op het “pleintje” in het midden van het kerkgebouw. U zult zich direct thuis voelen en welkom weten! En u kunt er na de dienst niet alleen gezellig koffie drinken, maar ook een hapje (surinaams of afrikaans) eten!

 

Onze gemeente

In onze gemeente heeft het geloofsleven alles te maken met het dagelijks leven.

Dit komt bijvoorbeeld tot uitinpasen 2014g in de voorbeden, als wij alles wat ons bezighoudt bij de Heer brengen en Hem zijn zegen vragen. Er wordt bijv. een verjaardagslied gezongen voor wie jarig zijn (geweest), of een zegen gegeven aan wie op reis gaan. Vaak worden ook huisdiensten gehouden. Bijvoorbeeld als iemand ziek is, of als er een verjaardag of jubileum gevierd wordt. Of er wordt thuis een ‘troostdienst’ gehouden, na een jaar van rouw. Ook bij een verhuizing wordt er wel een dienst gehouden om een zegen te vragen voor allen die in dat nieuwe huis zullen wonen. Zulke huisdiensten zijn volledige kerkdiensten, met zingen, bijbellezen, preek, gebeden en zegen. Deze diensten zijn voor de betrokkenen van groot belang, en voor het gemeenschapsleven van de gemeente zijn ze een goede manier om uiting te geven aan de manier waarop wij geloven:“het leven vieren”, met alle goede en moeilijke momenten.

Actief

We zijn een vrolijke en actieve gemeente, met aandacht voor jong en oud. Zo is er eens in de maand een Hummeldienst, er is de jongensgroep,die eens in de 14 dagen op zondagmiddag bij elkaar komt. En er is de ouderengroep BRASA.

hummeldienst6

Hummeldienst

hummeldienst

Hummeldienst

hummeldienst7

Hummeldienst

jongensgroep2

Jongensgroep

 

 

 

 

 

 

brasa

Brasa

 

 

 

 

 

 

Luthers en Surinaams

In onze erediensten zult u klassieke Lutherse elementen vinden als: kyrie en gloria, halleluja, maar ook het Surinaams eigene krijgt een plaats. Vooral in de liederen, want Surinamers zingen graag!

hallelujalied 58 sur liedboek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij hebben iedere zondag dienst in De Nieuwe Stad. We beginnen telkens om 10.30 u.

Iedere eerste zondag van de maand vieren we de Maaltijd van de Heer.

Iedere derde zondag van de maand vieren we Hummeldienst

Zie voor een overzicht van de komende diensten

U bent van harte welkom!