Nieuwe ambtsdragers

Op zondag 14 januari 2018 mochten wij 3 nieuwe ouderlingen bevestigen, te weten: Grace Cyrus, Jane Reyke en Geneviève Mann.

Op de website van de PKN staat een leuk stukje over Grace met foto!

De Brandpuntraad is nu bijna op volle sterkte. In februari zal oud-diaken Errol Toendang zijn taak als diaken voor een nieuwe periode opnemen. En in maart zal oud-diaken Hildegard Essed in het ambt van ouderling bevestigd worden. Zij krijgt een speciale opdracht: de zorg voor de gemeente als gemeenschap.
Wij streven ook voor de toekomst naar een Brandpuntraad met 3 ouderlingen, 1 ouderling -kerkrentmeester, 3 diakenen en 1 predikant. Er is dus nog één vacature voor diaken.

 

Print Friendly, PDF & Email