Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam-Zuidoost, december 2019

Even voorstellen: Kerkelijk werker Barbara Heckel

Tijdens de kerkdiensten, de gemeentemaaltijd en bij Brasa heb ik al veel van de gemeenteleden ontmoet. Voor wie mij nog niet kent, zal ik me hier kort voorstellen. Tot er een nieuwe predikant is in Zuidoost, ben ik als kerkelijk werker aangesteld voor het brandpunt Zuidoost. Ik heb eerder voor de Evangelisch-Lutherse gemeente in Leiden gewerkt. Naast mijn werk voor de Lutherse gemeente werk ik nog 2,5 dagen in de week als geestelijk verzorger in een zorginstelling voor ouderen. Ik ben 54 jaar oud, kom oorspronkelijk uit Duitsland maar woon al ruim 20 jaar in Nederland. Net als velen van jullie weet ik daarom ook hoe het is dat een groot deel van de familie ver weg woont en dat je er niet altijd kunt zijn bij belangrijke gebeurtenissen. Tot nu toe werk ik met veel plezier in Zuidoost, ik ben hier hartelijk opgenomen. Heel veel dank hiervoor!

Terugblik op de gemeentemaaltijd:

De gemeentemaaltijd vond plaats op 15 november j.l. Verschillende gemeenteleden hadden gekookt voor het heerlijke Chinese Buffet, of een drankje of toetje klaargemaakt. Naast het eten en de gezelligheid was er ook een inhoudelijk gedeelte: Na aanleiding van het verhaal hoe veel mensen genoeg te eten hadden aan vijf broden en twee vissen, hebben wij nagedacht over wij nagedacht over wat je kunt delen: je talenten, tijd, aandacht voor anderen, je ervaringen … en zoals altijd hebben wij ook samen gezongen.

Brasa Kerstfeest

Brasa betekent ‘omhelzing’. Brasa is ook de naam van de seniorenclub van Luthers Zuidoost. Wij komen twee keer per maand bij elkaar om samen te zingen, te bidden, en over een thema te praten. Momenteel zijn we bezig met teksten uit de Bergrede uit het Mattheüs-Evangelie. Daarnaast is er altijd wat lekkers aan het begin en lunchen wij samen. In december maken wij samen kerststukken, en op 17 december is dan de jaarlijkse Brasa-Kerstviering. Dan hebben we een uitgebreide lunch, komt een pianist om de liederen te begeleiden en horen wij een kerstverhaal.

Als u zich wilt aansluiten bij Brasa, of als u gewoon een keer wilt komen kijken, dan is de keestviering een mooie gelegenheid. In verband met de lunch is het wel goed als u zich aanmeldt. Dit kan bij Trees Buitenman, Martha Jurriaans of Shirley Steinbach.

Voorbereidingen voor kerst

De kerstattentie commissie zal straks weer zorgen voor het wegbrengen van de kerstattenties voor ouderen thuis. Ook voor de kerkdiensten en de kinderkerk in de kerstperiode zijn de voorbereidingen al gaande.

Tijdens de vier Adventszondagen bereiden wij ons voor op kerst. De cantorij zal een feestelijke tint geven aan de dienst van 1 Advent  (op 1 december, dienst met Heilig Avondmaal).

De kerstavondviering is een gezamenlijke dienst met de PGZO, met veel aandacht voor kinderen In deze dienst gaat namens de ELG mevrouw Elsa Aarsen voor.  De aanvangstijd is 19.00 uur. Op kerstochtend is er een dienst met Heilig Avondmaal, met maar liefst twee voorgangers: Elsa Aarsen en Barbara Heckel. De dienst begint om 10.30 uur. Na de dienst hebben wij een gezellig samenzijn in de hal met een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom om deze speciale diensten bij te wonen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.