Nieuwsbrief 19 oktober

Houd moed en heb lief
Dit voorjaar maakte een Friese kerk een vlag, die bij veel kerken wappert en daarop staat: “Houd moed en heb lief!”  Een waar woord deze dagen. Ze hebben er nu zelfs mondkapjes mee bedrukt. Houd moed, want God is met ons in alles wat we meemaken en heb lief, want dan is Hij merkbaar ook onder ons.
We mogen op verantwoorde wijze kerkdiensten blijven houden van de overheid (registratie, mondkapje op in het gebouw, niet zingen, nooduitgang gebruiken) en het is ook fijn als de lofzang voortgaat en wij elkaar in deze vorm blijven zien. Wij begrijpen het echter goed als mensen momenteel er (af en toe) voor kiezen thuis te blijven. Afmeldingen zijn prettig om te krijgen, dan weten we hoe het met u gaat en kunnen we de ondergrens qua aantal mensen in de gaten houden.
Online livestream van de vieringen is helaas niet mogelijk. De camera’s zijn er wel, maar er kunnen in de De Nieuwe Stad niet twee diensten tegelijk worden uitgezonden.

Oogstdienst
Op zondag 25 oktober houden wij een viering die in het teken staat van de oogst. Verschillende vruchten zullen in de kerk symbool staan voor de rijkdom die de aarde ons schenkt en waar God ons in voorziet. Aangezien we niet mogen zingen, zullen we meer gebruik maken van spreken en luidt de vraag aan u allen: wat is de oogst die u in uw leven hebt mogen ontvangen? Wat zou u daar kort over willen zeggen? Samen zullen we danken en ook stil staan bij het belang van voedsel voor iedereen in de wereld. “Voed de hongerigen” is het eerste werk van barmhartigheid.

Een avond voor alle zielen
Op maandagavond twee november is De Nieuwe Stad geopend voor iedereen die een gestorven geliefde(n) wil gedenken. Het is de datum van Allerzielen en traditioneel is dat een moment dat men een kaars kan aansteken. Mensen die uit de tijd zijn gegaan maken immers toch altijd nog deel van ons leven uit. Soms kan het helpen om bewust stil te staan bij het verlies, hun naam te noemen en de herinneringen te koesteren. Zie bijgaande flyer. Maak vooral anderen attent op deze avond voor alle zielen, een gezamenlijk initiatief van alle eigenaar-kerken. Qua corona kan het absoluut veilig gedaan worden en er zal prachtige muziek klinken op piano en percussie. Juist in rouw geldt ook: houd moed en heb lief!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief 25 september

Zondag 27 september, deurcollecte, kinderkerk, Brasa

Bij de viering – Zondag 27 september 10.30 uur DNS
In de Bijbel staan veel verhalen over Jezus, hoe hij mensen geneest. Juist in deze tijd, waarin we ons collectief bedreigd weten door een tamelijk onbekende ziekte, is het goed om ons te laten bemoedigen door het Evangelie. Jezus benadert zieke mensen met ontferming ook al zijn zij besmettelijk en buiten de maatschappij geplaatst. Hij raakt hen aan – op verschillende manieren. Aanraking is voor de mens onmisbaar. Hoe gaan wij daar nu mee om, ook als Christen?
We horen ook het verhaal over de zieke koning Hizkia, die er nog tijd van leven bij krijgt. Allen van harte welkom, 10.30 uur.

Toelichting Deurcollecte  – Voedselpakketten Diakonessenhuis Suriname
Vanuit het Diakonessenhuis in Suriname is de vraag gekomen of wij vanuit de ELG Zuidoost het de leden van de Soos Dorkas van oud-medewerkers willen ondersteunen, zodat zij hun mensen kunnen helpen met het volgende. Er is onder invloed van de coronacrisis dringend behoefte aan de basale levensmiddelen.
De urgente vraag is of wij bereid zijn pakketten met levensmiddelen te bekostigen. De Brandpuntraad stelt voor met onze inzameling in te zetten op tien pakketten (à ca. 50 Euro). Van harte aanbevolen als deurcollecte!

 

 

 

Kinderkerk  – Versterking gezocht
Wie voelt zich geroepen om zich beschikbaar te stellen voor de leiding van de kinderkerk? Het groepje voor de begeleiding is (tijdelijk) wat uitgedund oiv corona  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marnie Bouterse via het contactformulier. In de toekomst zullen hopelijk plannen ontwikkeld worden om meer kinderen bij de kinderkerk te betrekken.

Brasa – Nieuwe start met Kerstviering 17 december
Sinds half maart kon de Brasa-kring helaas niet meer bijeenkomen door de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid19 virus. Me dunkt dat u de ontmoeting node hebt gemist. Zelf kijk ik er erg naar uit u te leren kennen in dit kringverband, waarbij we elkaar opzoeken rond gebed, zang, bijbelstudie en lunch.
Alle Brasa-deelnemers zijn inmiddels geconsulteerd, wat zij willen met deze vaste kring. De slotsom luidt, dat het veilig en werkbaar wordt geacht om per half december weer te starten en wel op donderdag 17 december. Deze bijeenkomst staat in het teken van Advent en het naderende Kerstfeest. Na de jaarwisseling vervolgt Brasa haar rooster met bijeenkomsten op de eerste en derde donderdag van de maand, dus 7 en 21 januari 2021 enz. Mochten de ontwikkelingen rond het Corona-virus aanleiding geven tot ander beleid, dan stellen we u daarvan op de hoogte.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Intrede ds. Willemijn Jonker

Op zondag 6 september om 16.30 uur is de feestelijke intrededienst van de nieuwe predikante van Brandpunt Zuidoost, ds. Willemijn Jonkers. In deze dienst gaat zij zelf voor, samen met ds Andreas Wöhle,  President van de Lutherse Synode. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Proefdienst, Keti Koti en intrede nieuwe predikant

28 juni 10.00 uur (online) Keti-Koti viering van ELG en PGZO, Franklin Olivieira
Uitzending vanuit De Drie Stromen via de Kerkomroep, klik hier. Inloggen is niet nodig.

6 september 16.30 uur intrede-dienst ds. Willemijn Jonker. Meld je nu al hier aan.

Proefdienst zondag 21 juni
Afgelopen zondag hebben we met een kleine groep getest hoe we een ‘Corona-proof’ kerkdienst met elkaar kunnen vieren. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geroepen om op weg te gaan

Dat was het thema van de dienst van de ELG, die op zondag 14 juni werd uitgezonden vanuit de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Daar waren voor het eerst ‘op proef’ weer een handvol ‘gewone’ kerkgangers aanwezig. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Hemelvaart, Pinksteren en verder

Al twee maanden duurt de ‘Corona-tijd’. Een tijd van vrees en hoop, een tijd waarin wij niet in de kerk bij elkaar kunnen komen, geen Brasa, geen gemeenschappelijke maaltijden, geen Nieuwe Stad op maandag… We wachten er op dat het leven weer normaal wordt. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kerkdiensten t/m Pinksteren

De Heer is waarlijk opgestaan!

Zo begroeten Christenen elkaar met Pasen. We hebben een vreemde Pasen achter ons. Het is moeilijk om de boodschap van nieuw leven tot je te laten doordringen als de beperkingen door Corona hun stempel op het leven drukken. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Goede Vrijdag viering 19.30 uur PGZO en ELG

De diensten in de Stille Week zouden we zoals de afgelopen jaren samen met de PGZO vieren. Omdat wij nog steeds niet samen kunnen komen in De Nieuwe Stad, zal er maar één gemeenschappelijke viering plaatsvinden, op Goede Vrijdag.

Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Avondgebed 8 april 2020

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kerkdiensten op weg naar Pasen

Nu alle fysieke kerkdiensten komende tijd vervallen, zijn er in de Stille Week en op Pasen kerkdiensten online te volgen. In deze nieuwsbrief en onze website vindt u de links naar de verschillende diensten. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie