header nieuwsbrief

oktober 2017

Agenda

Kijk hier om te zien wanneer u dienst heeft!.

Zondag 1 oktober

10.30 u. Dienst van Schrift en Maaltijd
Aan de orde is het verhaal van de jongeling van Naïn, die door Jezus met één enkel woord uit de dood wordt opgewekt. Voor het eerst na de vakantie zullen we weer samen avondmaal vieren!
De lezingen zijn:
Daniël 9:14-19 Heer, luister naar ons! Heer, vergeef ons!
Efeziërs 3:13-21 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen
Lukas 7:11-16 "Weeklaag niet meer"
Vergeet uw bijdrage voor de oogstdienst niet!

Maandag 2 oktober 2017 - géén cantorij!


Maandag 2 oktober 2017 - herdenking Bijlmerramp


Maandag 2 oktober 2017 is er om 19.30 u. een gezamenlijke dienst in De Nieuwe Stad ter herdenking van de Bijlmerramp die 25 jaar geleden plaatsvond. Zeven kerken: EBG, PGZO, RKK de Graankorrel, RPC,CBC, Perki en ELG zuidoost, doen aan deze dienst mee.
Van harte welkom in de grote kerkzaal van DE Nieuwe Stad!

Donderdag 5 oktober BRASA


Van 12.30 u. - 14.30 u. komen de leden van BRASA bijeen in de creche-ruimte.
Dit jaar hebben we als onderwerp "vrouwen in de bijbel"

Zondag 8 oktober

10.30 u. oogstdienst
Eens in het jaar brengen we een bakje met vruchten bij de ouderen van onze gemeente, steeds in de oogsttijd, op de tweede zondag van oktober, en dus ook op deze zondag.
De lezingen van deze dag zijn:
Baruch 2:9-15
Efeziërs 4:1-6
Lukas 14: 1-11

maandag 9 oktober - Cantorij

Op 11 september 2017 is de Cantorij van LuthersZuidoost van start gegaan. De cantorij gaat de gemeentezang ondersteunen in de eredienst met bekende en nieuwe liederen. De Cantorij staat onder leiding van ds Nico Vlaming. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur - Maar niet op 2 oktober 2017

Lees meer

donderdag 12 oktober 2017

In gesprek- 10 vragen over het geloof

Vanaf oktober 2017 is kamer 3 in De Nieuwe Stad iedere 2e en 4e donderdagavond van de maand gereserveerd voor een gespreksgroep over het geloof. Belangstellenden, "gevorderde" gelovigen, mensen die belijdenis willen, kunnen hier o.l.v. ds Lieske samen in gesprek aan de hand van een actueel gespreksboekje, geschreven door ds Bernard Luttikhuis: Een actueel gespreks- en leesboekje over tien grote vragen …

Lees meer

zaterdag 14 oktober 2017 Kaderdag

Beste kader- en gemeenteleden,

Graag nodigen wij u uit voor de KADERDAG op 23 september 2017 om 14.00 u in de Grote Kerkzaal van DNS. We denken dat we een mooi programma voor u hebben en we zien graag zoveel mogelijk mensen komen! Centraal staat de opbouw van onze gemeente, met name de werving van vrijwilligers.

We besluiten de dag met een gezamenlijke maaltijd op Boerderij Langerlust.

Het programma …

lees meer
langerlust

Zondag 15 oktober 2017

10.30u. Familiedienst

Thema: De ark van Noach
Iedere derde zondag in de maand houden we een zgn. familiedienst, d.w.z. een dienst waarin het thema op drie verschillende manieren ter sprake komt:
voor hummels een filmpje en liedje
voor tieners een verhaal en muziek
voor volwassenen de bijbeltekst uitgelegd in een video van ds Ruben van Zwieten

maandag 16 oktober 2017

19.00 u.-21.00 u. Cantorij

dinsdag 17 oktober 2017

17.00 u-21.30 u. Jaarvergadering van de Diakonie in De Nieuwe Stad (voor genodigden)

donderdag 19 oktober BRASA


Van 12.30 u. - 14.30 u. komen de leden van BRASA bijeen in de creche-ruimte.
Dit jaar hebben we als onderwerp "vrouwen in de bijbel"

Zondag 22 oktober 2017

10.30 u. dienst van Schrift en gebed waarin gelegenheid is tot doop
de lezingen zijn:
gedeelten uit Jeremia 8 en 9 Als ik wil oogsten - spreekt de Heer- zijn er geen vruchten
Efeziërs 4:22-32 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd
Mattheus 9,1-8 Wees gerust, uw zonden worden vergeven
voorganger ds Lieske Keuning

maandag 23 oktober 2017

19.00 u.-21.00 u. Cantorij

donderdag 26 oktober 2017

In gesprek- 10 vragen over het geloof

kamer 3 19.00 u.- 20.00 u.

Lees meer

Zondag 29 oktober 2017

10.30 dienst van Schrift en gebed m.m.v. de cantorij
De zondag vlak voor Allerheiligen en Hervormingsdag. Twee bijzondere feesten van de kerk die nauw met elkaar samenhangen. Op deze zondag vieren we ze beide. Onze nieuwe cantorij zal voor het eerst haar medewerking aan de dienst verlenen!
De lezingen zijn:
Jeremia 31: 31-34 Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen
Efeziërs 5:15-21 Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
Mattheus 22:1-14 Alles staat klaar voor het bruiloftsmaal, maar komen de gasten wel?
voorganger: ds Lieske Keuning

maandag 30 oktober 2017

19.00 u.-21.00 u. Cantorij

dinsdag 31 oktober 2017 -500 jaar Reformatie

500 jaar na de Reformatie willen we Hervormingsdag niet ongemerkt voorbij laten gaan!
Op 31 oktober 2017- 500 jaar na de dag waarop Luther zijn stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg zou hebben geslagen- kunt u in De Nieuwe Stad komen kijken naar de nieuwste Lutherfilm: STORM

lees meer
MailPoet