header nieuwsbrief

November 2017

Nieuws

Luthers zuidoost 2014-2019

...

Gezamenlijke diensten in De Nieuwe Stad

In kerkcentrum De Nieuwe Stad worden regelmatig gezamenlijke diensten houden. Dat gebeurt altijd op zondagmorgen. We vieren op de eerste zondag in september samen de verjaardag of de kerkwijding van De Nieuwe Stad. We hebben ieder jaar op de eerste zondag in de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Kerken een gezamenlijke dienst in Wi Eegi Kirke, …

Kerkrooster

Kijk hier om te zien wanneer u dienst heeft!.

Agenda

Donderdag 26 oktober 2017

In gesprek- 10 vragen over het geloof

Vanaf oktober 2017 is kamer 3 in De Nieuwe Stad iedere 2e en 4e donderdagavond van de maand gereserveerd voor een gespreksgroep over het geloof. Belangstellenden, "gevorderde" gelovigen, mensen die belijdenis willen, kunnen hier o.l.v. ds Lieske samen in gesprek aan de hand van een actueel gespreksboekje, geschreven door ds Bernard Luttikhuis: Een actueel gespreks- en leesboekje over tien grote vragen …

Lees meer

Zondag 29 oktober 2017

10.30 dienst van Schrift en gebed m.m.v. de cantorij
De zondag vlak voor Allerheiligen en Hervormingsdag. Twee bijzondere feesten van de kerk die nauw met elkaar samenhangen. Op deze zondag vieren we ze beide. Onze nieuwe cantorij zal voor het eerst haar medewerking aan de dienst verlenen!
De lezingen zijn:
Daniel 12:1-3
Openbaring 7:2-12
Mattheüs 5:1-12
voorganger: ds Lieske Keuning

Maandag 30 oktober 2017 - cantorij

De cantorij staat onder leiding van ds Nico Vlaming en ondersteunt de gemeentezang in de eredienst met bekende en nieuwe liederen. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur
cantorij

31 oktober 2017 - 500 jaar Reformatie

inloop vanaf 19.30 u. in DNS vertoning film 20.00 u.

Dinsdag 31 oktober 2017 is een bijzondere dag: we vieren 500 jaar Reformatie. Die dag willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Samen met PGZO gaan we naar de nieuwste film kijken uit de tijd van Luther: Het is 1521. Storm is de 12-jarige zoon en leerling van drukker Klaas Voeten uit Antwerpen. Hij ontdekt dat zijn vader een verboden …

lees meer
IMG_0516

Donderdag 2 november

Allerzielen

Iedereen is welkom om een kaarsje aan te steken in De Nieuwe Stad

BRASA

Van 12.30 u. - 14.30 u. komen de leden van BRASA bijeen in de creche-ruimte.
Dit jaar hebben we als onderwerp "vrouwen in de bijbel"

Zondag 5 november 2017

10.30 u. Dienst van Schrift en Maaltijd
Aan de orde is het verhaal van een hoveling uit Kafarnaüm, wiens zoon ziek was.
De lezingen zijn:
Ezechiël 18:1-24 Ieder is alleen voor eigen zonden verantwoordelijk
Efeziërs 6:10-17 "Trek de wapenrusting van God aan"
Johannes 4: 47-54 "De man geloofde wat Jezus tegen hem zei"
voorganger ds Lieske Keuning


Maandag 6 november 2017 - cantorij

De cantorij staat onder leiding van ds Nico Vlaming en ondersteunt de gemeentezang in de eredienst met bekende en nieuwe liederen. De Cantorij staat onder leiding van ds Nico Vlaming. Nieuwe leden zijn van harte welkom!
Iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur

Zondag 12 november 2017


Dienst van Schrift en gebed
voorganger ds Sietse van Kammen

maandag 13 november - Cantorij

Op 11 september 2017 is de Cantorij van LuthersZuidoost van start gegaan. De cantorij gaat de gemeentezang ondersteunen in de eredienst met bekende en nieuwe liederen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom - vrijblijvend - een keer meedoen!
Iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur

Lees meer

Dinsdag 14 november 2017

19.00 u Brandpuntraad in kamer 3

Donderdag 16 november BRASA


Van 12.30 u. - 14.30 u. komen de leden van BRASA bijeen in de creche-ruimte.
Dit jaar hebben we als onderwerp "vrouwen in de bijbel"

Vrijdag 17 november 2017 Gemeentemaaltijd

18.00-21.00 u.
gemeentemaaltijd 2014

Zondag 19 november 2017

10.30u. Familiedienst

Thema: De toren van Babel
Iedere derde zondag in de maand houden we een zgn. familiedienst, d.w.z. een dienst waarin het thema op drie verschillende manieren ter sprake komt:
voor hummels een filmpje en liedje
voor tieners een verhaal en muziek
voor volwassenen de bijbeltekst uitgelegd in een video van ds Ruben van Zwieten
300px-Pieter_Bruegel_the_Elder_-_The_Tower_of_Babel_(Rotterdam)

maandag 20 november - Cantorij

Op 11 september 2017 is de Cantorij van LuthersZuidoost van start gegaan. De cantorij gaat de gemeentezang ondersteunen in de eredienst met bekende en nieuwe liederen. Nieuwe leden zijn van harte welkom! Kom - vrijblijvend - een keer meedoen!
Iedere maandagavond van 19.00-21.00 uur

Lees meer

zondag 26 november 2017 -Eeuwigheidszondag

10.30 dienst van Schrift en Maaltijd met medewerking van de cantorij
Lezingen:
Jesaja 65, 17-23 Het komt echt goed
2 Petrus 3, 8-9 De Heer heeft geduld
Matteus 25,1-13 Vijf wijze en vijf dwaze meisjes
voorganger ds Lieske Keuning
Als u na de dienst wilt napraten over de dienst bent u welkom in kamer 3

maandag 27 november

19.00 u.-21.00 u. Cantorij
20.00 u. Kerkenraad ELGA

Zondag 3 december 2017 Eerste Advent

10.30 u. dienst van Schrift en gebed
lezingen
Jesaja 63:19b-64:8
1 Korinthiërs 13:24-37
Marcus 13:24-37

maandag 4 december 2017

19.00 u.-21.00 u. Cantorij
MailPoet