header nieuwsbrief

September 2018

De komende diensten


Zondag 16 september 2018 10.30 u.

Zondag 23 september 2018 10.30 u.

Zondag 30 september 2018 10.30 u.


Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Frits Brommet
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Zondag 7 oktober 2018 10.30 u.

Zondag 14 oktober 2018 10.30 u.

Zondag 21 oktober 2018 10.30 u.

Zondag 28 oktober 2018 10.30 u.


Zondag 4 november 2018 10.30 u.

Zondag 11 november 2018 10.30 u.

bij de tijden
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Frits Brommet
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Lieske Keuning
m.m.v. cantorij Gaudeamus
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Frits Brommet

Let wel!

In het gemeenteblad 'Bij de tijden'staat per ongeluk vermeld dat de cantorij meezingt op zondag 7 oktober a.s. Dat moet dus zijn zondag 28 oktober a.s.!

Brandpunt Zuid Oost

Onze gemeente gaat een belangrijk jaar tegemoet!
We hopen per 1 september 2019 een nieuwe predikant te kunnen begroeten. Maar wat voor predikant moet dat zijn? En wat voor gemeente is het die aan zijn/haar zorg wordt toevertrouwd? Dat zijn vragen waarover we eerst nagedacht moeten hebben, voordat er een beroepingsprocedure kan worden gestart.
Daarom gaan we een aantal avonden met elkaar in gesprek aan de hand van de brief die de apostel Paulus schrijft aan de jonge Timotheus als hij hem de zorg voor de gemeente in Efeze toevertrouwt.
paulus timotheus
Opdracht en overdracht van
de gemeente van Christus
Aan die gesprekken zullen ook ds. Sietse van Kammen, die vanaf januari het beroepingswerk zal begeleiden, en gespreksleider dhr. Jan Dirk Pronk deelnemen. Bij elkaar zullen het 6 avonden zijn, en de bedoeling is dat er zoveel mogelijk gemeenteleden bij het gesprek betrokken worden. Laten het 'zwaan-kleefaan' avonden worden!
De Brandpuntcommissie (bestaande uit Trees Buitenman, Martha Juriaans, Muriël en John Tower, Frank Huisden, Armand en Tine van Glanen Weygel, diaken Errol en ds Lieske) is op dinsdag 11 september al begonnen.
De volgende avond is op dinsdag 2 oktober om 19.30 u. in kamer 3. Komt u meedoen?
Het boekje is in de kerk verkrijgbaar. Een bijdrage in de kosten van 3 euro wordt op prijs gesteld.

Twee avonden over liturgie

Er zullen twee toerustings-avonden over liturgie gehouden worden. Ds Nico en ds Lieske hebben beiden meer dan 20 jaar meegewerkt aan de tot standkoming van het Dienstboek van de PKN. Dus het is echt een uitdaging iets aan de orde te stellen waarover zij niet kunnen meepraten, of hen een vraag te stellen waarop zij geen antwoord hebben!
Deze gemeente-avonden worden gehouden op dinsdag 30 oktober en dinsdag 13 november.
Een ieder is van harte welkom in om 19.30 u. in kamer 3

Gemeentemaaltijd

Een avond met Jörgen Raymann

Presentatie All mixed up the Challenge
Jörgen Raymann weet mensen te motiveren. En daar kun je hem voor inhuren. Dat hebben wij gedaan. We hebben hem gevraagd onze gemeenteleden te motiveren zich gezamenlijk in te zetten voor onze gemeente, nu we een beroepingsprocedure (en misschien wel vacatureperiode) tegemoet gaan.
Een 'motivational speech' dus speciaal en exclusief voor leden van de Lutherse gemeente in Amsterdam Zuid Oost.
U krijg nog een uitnodiging thuis. Houdt de datum alvast vrij!!

Vrijdagavond 23 november 2018 aanvang 19.30 u.

in de kleine Kerkzaal van De Nieuwe Stad.

Verantwoording van collecten en giften

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u in de loop van oktober verwachten, of zoveel eerder als nodig zal blijken.
En mocht er iemand zijn die dit werk van ds Lieske wil overnemen, dan graag!
Meldt u zich dan via ae.keuning@ziggo.nl
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen klik dan hieronder op 'uitschrijven'.
MailPoet