header nieuwsbrief

September 2018

De komende diensten


Zondag 16 september 2018 10.30 u.

Zondag 23 september 2018 10.30 u.

Zondag 30 september 2018 10.30 u.


Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Frits Brommet
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Zondag 7 oktober 2018 10.30 u.

Zondag 14 oktober 2018 10.30 u.
Oogstdienst
Zondag 21 oktober 2018 10.30 u.

Zondag 28 oktober 2018 10.30 u.


Zondag 4 november 2018 10.30 u.

Zondag 11 november 2018 10.30 u.


bij de tijden
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Frits Brommet
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en Maaltijd
voorganger: ds Lieske Keuning
m.m.v. cantorij Gaudeamus
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Lieske Keuning
Dienst van Schrift en gebed
voorganger: ds Frits Brommet

Let wel!

In het gemeenteblad 'Bij de tijden'staat per ongeluk vermeld dat de cantorij meezingt op zondag 7 oktober a.s. Dat moet dus zijn zondag 28 oktober a.s.!
Voor het Dienstrooster: klik hier

Agenda kort:

  • dinsdag 2 oktober 2018 19.30 u- 22.00 u.. Gesprekskring Timoteus kamer 3 DNS
  • woensdag 3 oktober 2018 15.00 u. -17.00 u.Cursus Bloemschikken met Wim Hilverding
  • dinsdag 30 oktober 2018 19.30 u.-21.30 u. 1e avond over Liturgie met ds Nico Vlaming en ds Lieske
    • vrijdag 9 november 2018 18.00 u.- 21.00 u. Gemeentemaaltijd
  • dinsdag 13 november 2018 19.30 u. -21.30 u. 2e avond over Liturgie met ds Nico Vlaming en ds Lieske
  • vrijdag 23 november 2018 19.30 u. Exclusieve avond met Jörgen Raymann

Brandpuntcommissie

Onze Brandpuntraad bestaat uit diaken Errol Toendang en ds Lieske Keuning.
Maar zij hoeven het niet alleen te doen. Er is een Brandpuntcommissie gevormd, die hen bijstaat.
De Brandpuntcommissie bestaat uit:
mw. Trees Buitenman
mw. Tine van Glanen Weygel - coördineert de bloemendienst
dhr. Armand van Glanen Weygel
dhr. Frank Huisden
mw. Martha Juriaans - beheert de kleine kas van de diaconie
mw. Muriël Tower - coödineert de kinderkerk
dhr. John Tower.
Als u vragen heeft, kunt u bij een van hen terecht!

Kinderkerk

Voor de kinderkerk hebben zich 4 mensen beschikbaar gesteld:
Zu-Raida Preghter
Vanessa Derijcker
Marnie Bouterse
Marjon van der Zel.

mw. Yacha van Ginkel gaat het team van de lectoren versterken!

Brandpunt Zuid Oost

Onze gemeente gaat een belangrijk jaar tegemoet!
We hopen per 1 september 2019 een nieuwe predikant te kunnen begroeten. Maar wat voor predikant moet dat zijn? En wat voor gemeente is het die aan zijn/haar zorg wordt toevertrouwd? Dat zijn vragen waarover we eerst nagedacht moeten hebben, voordat er een beroepingsprocedure kan worden gestart.
Daarom gaan we een aantal avonden met elkaar in gesprek aan de hand van de brief die de apostel Paulus schrijft aan de jonge Timotheus als hij hem de zorg voor de gemeente in Efeze toevertrouwt.
paulus timotheus
Opdracht en overdracht van
de gemeente van Christus
Aan die gesprekken zullen ook ds. Sietse van Kammen, die vanaf januari het beroepingswerk zal begeleiden, en gespreksleider dhr. Jan Dirk Pronk deelnemen. Bij elkaar zullen het 6 avonden zijn, en de bedoeling is dat er zoveel mogelijk gemeenteleden bij het gesprek betrokken worden. Laten het 'zwaan-kleefaan' avonden worden!
De Brandpuntcommissie (bestaande uit Trees Buitenman, Martha Juriaans, Muriël en John Tower, Frank Huisden, Armand en Tine van Glanen Weygel, diaken Errol en ds Lieske) is op dinsdag 11 september al begonnen met een inleidend hoofdstuk. Op deze eerste avond hebben we gesproken over ons persoonlijk geloof. Over onze zekerheden en onze twijfels en over hoe we omgaan met de zekerheden en twijfels van elkaar en van anderen in onze gemeente. Wat betekent het om verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeente.

De volgende avond van de Gesprekskring Timoteus is op dinsdag 2 oktober om 19.30 u. in kamer 3. Dan beginnen we met de brief aan Timoteus, die de taak van Paulus in de gemeente van Efeze moet overnemen. Hij springt op een rijdende trein. Wat moet hij weten, wat moet hij wel of juist niet doen?
Het gespreksboekje is in de kerk verkrijgbaar. Een bijdrage in de kosten van 3 euro wordt op prijs gesteld.

Bloemschikcursus 3 oktober 2018

Op woensdag 3 oktober 2018 van 15.00 u. tot 17.00 u. is er een bloemschikcursus in De Nieuwe Stad. Misschien denkt u: bloemschikken kan toch iedereen wel. Wim Hilderink zal u leren het nog mooier te doen! De middag is gratis. Alleen: neemt u zelf een bos bloemen mee! Die bos neemt u dan later mee naar uw eigen huis, mèt de vaardigheid om ze mooi te schikken.

Oogstdienst 14 oktober 2018

Op zondag 14 oktober 2018 is er oogstdienst. Onze kerkzaal heeft dan een feestelijke aanblik door de vele fruitbakjes die klaarstaan om naar de ouderen van onze gemeente te worden gebracht.
Uw gift wordt gevraagd om die bakjes te kunnen vullen. U kunt uw vrijwillige bijdrage vóór 7 oktober in een envelop inleveren bij mw. Martha Juriaans.

Twee avonden over liturgie

Er zullen twee toerustings-avonden over liturgie gehouden worden. Ds Nico en ds Lieske hebben beiden meer dan 20 jaar meegewerkt aan de tot standkoming van het Dienstboek van de PKN. Dus het is echt een uitdaging iets aan de orde te stellen waarover zij niet kunnen meepraten, of hen een vraag te stellen waarop zij geen antwoord hebben!
Deze gemeente-avonden worden gehouden op dinsdag 30 oktober en dinsdag 13 november.
Een ieder is van harte welkom om 19.30 u. in kamer 3

Gemeentemaaltijd 9 november 2018


Vrijdag 9 november hebben we gemeentemaaltijd!
Aanvang 18.00 uur in de crècheruimte van De Nieuwe Stad.
Wij hopen veel mensen te kunnen begroeten. U zult kunnen genieten van een gevarieerde maaltijd!

23 november 2018 Een avond met Jörgen Raymann

Presentatie All mixed up the Challenge
Jörgen Raymann weet mensen te motiveren. En daar kun je hem voor inhuren. Dat hebben wij gedaan. We hebben hem gevraagd onze gemeenteleden te motiveren zich gezamenlijk in te zetten voor onze gemeente, nu we een beroepingsprocedure (en misschien wel vacatureperiode) tegemoet gaan.
Een 'motivational speech' dus speciaal en exclusief voor leden van de Lutherse gemeente in Amsterdam Zuid Oost.
U krijg nog een uitnodiging thuis. Houdt de datum alvast vrij!!

Vrijdagavond 23 november 2018 aanvang 19.30 u.

in de kleine Kerkzaal van De Nieuwe Stad.

15 december 2018 Gemeente-uitje naar de Kerstmarkt.

Vorig jaar kon een uitje naar de Kerstmarkt niet doorgaan omdat er zich te weining mensen hadden opgegeven om de bus vol te krijgen.
We hopen dat het dit jaar wel door kan gaan! Daarom nu al een oproep om u op te geven voor een gemeente-uitje naar de Kerstmarkt, ergens in Duitsland.
U kunt zich in de kerk opgeven bij Trees en anders via e-mail: info@lutherszuidoost.nl

Verantwoording van collecten en giften

totaal totaal
7-jan € 64,45 6-mei € 23,45
14-jan € 115,40 13-mei € 79,50
21-jan Stap Verder 20-mei € 58,49
28-jan € 39,65 27-mei € 17,50
4-feb € 69,30 3-jun € 14,50
11-feb € 41,35 10-jun € 16,55
18-feb € 21,80 17-jun € 35,70
25-feb € 63,55 24-jun € 48,50
4-mrt € 28,45 1-jul € 86,11
11-mrt € 74,85 8-jul € 56,96
18-mrt € 12,80 15-jul € 70,72
25-mrt € 55,80 22-jul € 314,94
27-mrt verjaardagsdienst € 162,74 22-jul verjaardagsdienst € 87,75
29-mrt € 74,92 29-jul € 97,65
1-apr
8-apr € 29,95 9-sep € 48,75
15-apr € 69,62 16-sep € 19,50
22-apr € 10,05
29-apr € 26,76
De opbrengst van de collecten tijdens de dienst worden steeds verdeeld tussen diaconie (50%) en kerk (50%). De uitgangscollecte is altijd bestemd voor activiteiten binnen het eigen Brandpunt.

Declaratie en vergoedingen:

Als u iets te declareren heeft, doe dat dan altijd via een van de leden van de Brandpuntcommissie.
Stuur uw declaratie nooit rechtstreeks naar het Kerkelijk Service Bureau!

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief kunt u in de loop van oktober verwachten, of zoveel eerder als nodig zal blijken.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen klik dan hieronder op 'uitschrijven'.
MailPoet