Brief van de Evangelisch-Lutherse Synode

Volgende kerkdienst: zondag 29 maart livestream vanuit de Oude Lutherse Kerk. Voorganger is ds. H. Donga. De liturgie vindt u hier.

In verband met de coronacrisis stuurt de Evangelisch-Lutherse Synode onderstaande  rondzendbrief. De brief bevat een persoonlijk bericht van de president van de synode, dr. Andreas Wöhle en praktische informatie van de secretariaat. Wij wensen u sterkte en Gods zegen toe in deze, voor iedereen, zo moeilijke tijd.

“Crisis” en kansen…

Ds Andreas Wöhle, president Evangelisch-Lutherse Synode

Beste allen,

Wij worden in deze dagen overspoeld door tegenstrijdige gevoelens. Aan de ene kant zullen de meesten van ons verplicht thuis zitten, – en tegelijkertijd is er een stroom aan informatie die via alle mogelijke kanalen op ons afkomt, verbonden met het gevoel bij onszelf, dat wij niets mogen en willen missen van wat er “daarbuiten” gebeurt.

Als gemeenten zoeken we naar wegen om elkaar vast te houden en te laten voelen en weten dat er niemand buiten de boot valt of vergeten wordt. Daarbij gaan veel gemeenten voor hen ongewende paden in de vorm van digitalisering, telefoon rondes, bel-vergaderingen.

Ik weet niet hoe het u daarbij vergaat, maar ik had in het begin verwacht dat er een soort “leegte” zou ontstaan in mijn tijd en mijn agenda. Maar het tegendeel lijkt het geval te zijn, bij alles wat moet bedacht en geregeld.

Toch wens ik ons iets van die “leegte” toe, gevulde leegte en stilte.

Zoals dat gisteren om 12 uur was, toen even alles bleef liggen en veel mensen in ons land en in heel Europa een Onze Vader baden, ieder in zijn of haar eigen taal. Een mooi moment, in al z’n eenvoud!

Ik wens ons toe, dat we, bij alles wat moet gebeuren en moet voorbereid, kans zien om meer van dit soort momenten te hebben, of bewust te nemen.

Opdat we “na de crisis” – (hoe dat “ná” er ook uit mag zien, en wanneer dat moment er ook mag zijn) niet zomaar terugvallen in alle patronen die ons zo vaak bepalen en beperken bij het zoeken naar hoe we eigenlijk met elkaar zouden willen leven.

Er ontstaan dezer dagen zo veel hoopgevende perspectieven – over de grenzen van kerkelijke gemeenschappen en zogenaamd “seculiere mensen” heen. En daarbij blijkt zo veel meer te zijn dat ons met elkaar verbindt, in ons hopen en onze diepste wensen…

Als Christenen zijn we in deze dagen op weg naar het Paasfeest waarin die perspectieven van hoop hun diepste en meest geheimzinnige uitdrukking vindt: Leven voorbij de Dood!

Leven dat zich uitstrekt naar de ander, aanraakbaar wordt en mensen met elkaar verbindt. Hoe we dit feest dit jaar ook mogen vieren: Moge het tot een begin worden van een nieuwe wijze van leven, voor een ieder van ons persoonlijk, en liefst voor heel ons samen leven.

Goede, gevulde dagen wens ik u, met stiltemomenten die kans bieden om naar binnen te luisteren.

Gezegende tijd wens ik u, … in tijden van versobering.

Ds Andreas Wöhle

https://www.youtube.com/watch?v=-yF7RU5VFaY

Amsterdam, 26 maart 2020

In tijden van versobering….

Cathy van Beek-Blommendaal, secretaris ELS

Zo kun je deze tijd wel noemen. Gedwongen de tijd krijgen om tot jezelf te komen en te overdenken welke plaats ‘de ander’ daarin heeft. Het maakt ons creatief en inventief om andere wegen te zoeken om met ‘de ander’ en elkaar verbonden te blijven. Wij willen u in deze dagen graag wat informatie doen toekomen betreffende de diverse mogelijkheden. Wellicht heeft deze u al via andere kanalen bereikt, maar wij hebben toch nog wat mogelijkheden bij elkaar gezet.

Bereikbaarheid en informatie

Dienstenorganisatie (DO) van de PKN in Utrecht.

  • De dienstenorganisatie gaat tot 1 juni op slot. Derhalve zijn de afdelingen niet meer telefonisch bereikbaar. Fysieke post wordt door 1 medewerker per afdeling 1x perweek opgehaald.
  • Alle bijeenkomsten in de DO zijn tot 1 juni geannuleerd.
  • Op de website van de Protestantse Kerk is heel veel goede informatie te vinden. Vande actuele aangescherpte maatregelen tot en met manieren om elkaar online te ontmoeten en samen de diensten te vieren. https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Synodale Commissie (SC) van de Evangelisch-Lutherse Synode (ELS)

  • Het secretariaat is bereikbaar in de persoon van Gerrie van den Heuvel via het mailadres els@protestantsekerk.nl dinsdag en woensdag tot 15.00 uur en donderdag  tot 13.30 uur.
  • Bij calamiteiten kunt u ook contact opnemen met de secretaris, Cathy van Beek-Blommendaal, via c.vanbeek@protestantsekerk.nl of telefoon 06 51867932.
  • De vergaderingen van de SC zullen online of telefonisch plaatsvinden.
  • De geplande vergadering van de ELS op Hydepark in Doorn op 16 mei wordt geannuleerd. Er wordt gekeken in hoeverre de vergadering per video/online wel door kan gaan.

Lutherse diensten en VLOGS via kerkomroep of livestream

Waarschijnlijk zijn er in het land nog veel meer initiatieven, dus kijk vooral ook plaatselijk en in de regio.

In verband met de Corona-crisis vinden geen kerkdiensten of andere activiteiten van de Evangelisch-Lutherse gemeente in De Nieuwe Stad plaats. De brandpuntraad en de kerkelijk werker houden nu via telefoon, e-mail en internet contact  met de gemeenteleden. Bij praktische problemen of behoefte aan een gesprek, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Voorlopig is elke zondag om 10.30 live een kerkdienst te zien vanuit de Oude Lutherse Kerk Amsterdam. Deze zijn te volgen via het  YouTube kanaal van de ELGA. Hier vindt u ook elke dag een nieuwe bemoedigende of inspirerende videoboodschap.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.