Contact

De Brandpuntraad van Luthers Zuidoost bestaat uit:

predikant: ds Lieske Keuning – voorzitter
ouderling: Mw. Jane Reyke vice-voorzitter
ouderling: Grace Cyrus – secretaris
ouderling-kerkrentmeester: Geneviève Mann -penningmeester
ouderling: dhr.Tom van Keer
diaken: mw. Yolanda Veldman – gemeentediaken

Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen, verbeterpunten.

U kunt ons via onderstaande formulier een bericht sturen.