Diensten

2015-12-20 16.09.41-1Iedere zondag om 10.30 u. is er  een Lutherse dienst in de Kleine Zaal van De Nieuwe Stad.

Kenmerkend voor onze diensten is de mengeling van Surinaamse  vrome vrolijkheid en klassiek Lutherse liturgie. We houden van een goede preek en in iedere dienst wordt voorbede gedaan voor kerk en wereld, en voor ieder die ons gebed nodig of gevraagd heeft. Niet alleen onze zorgen en verdriet brengen wij bij de Heer.  Ook onze dankbaarheid om feestelijke dingen: mensen die een verjaardag of iets anders te vieren hebben, komen naar voren en samen met hen zingen we een `verjaardagslied`, waarin we de Heer danken voor het leven.

Temidden van alles wat er in de wereld en in ons leven gebeurt zoeken wij in de kerk onze toevlucht, onze kracht en onze hoop bij God.

Vaak beginnen we de dienst zo:
v.Te midden van twijfel en wanhoop
g. vieren wij de gave van geloof en hoop.
v.Temidden van angst en verraad
g. vieren wij vreugde en trouw.
v.Temidden van haat en dood
g. vieren wij liefde en leven
v.Temidden van zonde en ondergaan
g. vieren wij heil en vernieuwing
v. In het zicht van de dood aan alle zijden
g. vieren wij de aanwezigheid en
de belofte van de levende Christus

Iedere eerste zondag van de maand vieren we de Maaltid van de Heer.

Iedere derde zondag van de maand is er een zgn. Hummeldienst.
Dat is een dienst die speciaal op jonge kinderen is gericht. Er wordt gezongen en gedanst, geluisterd naar een verhaal of gekeken naar een filmpje, en jong en oud kunnen een kaarsje aansteken voor iemand voor wie ze willen bidden.

Op de tweede en de vierde zondag van de maand is er een dienst van Schrift en gebed

Onze diensten moeten steeds op tijd afgelopen zijn, want om 12.00 u. moet de Kleine Zaal beschikbaar zijn voor de Christian Baptist Church. Zo gaat dat in De Nieuwe Stad!

Na de dienst is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten in de gezellige hal. Op de 2e en 4e zondag kan er voor een kleine prijs heerlijk Surinaams gekocht worden eten om mee naar huis te nemen of om direct op te eten.
Zie de kalender voor nadere gegevens

Print Friendly, PDF & Email