Avondgebeden in Veertigdagentijd

In de veertigdagentijd vinden in De Nieuwe Stad oecumenische vastenmaaltijden en avondgebeden plaats, die door verschillende kerkgemeenschappen worden voorbereid, van Aswoensdag tot de Stille Week.