Huisdiensten

In onze gemeente heeft het geloofsleven alles te maken met het dagelijks leven.

Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de voorbeden, als wij alles wat ons bezighoudt bij de Heer brengen en Hem zijn zegen vragen. Er wordt dan ook een verjaardagslied gezongen voor wie jarig zijn (geweest), of een zegen gegeven aan wie op reis gaan.

Vaak worden ook huisdiensten gehouden. Bijvoorbeeld als iemand ziek is, of als er een verjaardag of jubileum gevierd wordt. Of er wordt thuis een ‘troostdienst’ gehouden, na een jaar van rouw. Ook bij een verhuizing wordt er wel een dienst gehouden om een zegen te vragen voor allen die in dat nieuwe huis zullen wonen.
Zulke huisdiensten zijn volledige kerkdiensten, met zingen, bijbellezen, preek, gebeden en zegen. Deze diensten zijn voor de betrokkenen van groot belang, en voor het gemeenschapsleven van de gemeente zijn ze een goede manier om uiting te geven aan de manier waarop wij geloven:“het leven vieren”, met alle goede en moeilijke momenten.