Evangelisch Lutherse synode

De evangelisch-lutherse synode is een verankering voor de lutheranen in de Protestantse Kerk, en een adviesorgaan voor de synode van de Protestantse Kerk.

De kerkorde geeft de lutherse synode een aantal taken waarvan de belangrijkste zijn:

  • bewaren en aan de gehele kerk dienstbaar maken van de lutherse traditie;
  • leiding geven aan en ondersteunen van het leven en werken van de evangelisch lutherse gemeenten en het ondersteunen van de lutherse inbreng in gefuseerde gemeenten (na de vereniging zijn gemeenten vrij om lokaal of regionaal te fuseren, samen te werken of zelfstandig te blijven);
  • onderhouden van de relatie van de kerk met de Lutherse Wereld Federatie (LWF). De Protestantse Kerk is lid van de LWF die in Genève zetelt en waar wereldwijd bijna 68,5 miljoen lutheranen via hun kerken aan verbonden zijn.