Gezamenlijke diensten in De Nieuwe Stad

In kerkcentrum De Nieuwe Stad worden regelmatig gezamenlijke diensten houden. Dat gebeurt altijd op zondagmorgen. We vieren op de eerste zondag in september samen de verjaardag of de kerkwijding van De Nieuwe Stad. We hebben ieder jaar op de eerste zondag in de Week van het Gebed voor de Eenheid van de Kerken een gezamenlijke dienst in Wi Eegi Kirke, omdat dan ook de EBG mee doet. Niet altijd zijn het 6 of 7 kerken die samen de dienst vieren, er zijn ook gezamenlijke diensten van 3 of 4 kerken bv. Op de Vredeszondag of op de Aswoensdag.

Voordat we deze gezamenlijke diensten van 6 a 7 verschillende kerken hadden, werd er aan kanselruil gedaan en rouleerden de voorgangers over de verschillende kerken. Maar een jaar of 4 geleden zijn we begonnen met één gezamenlijke dienst en we hebben daar een vorm voor gevonden die ons goed bevalt. We zouden zo’n dienst ook met 10 of 12 kerken kunnen doen. Er kerken hier in DNS nl. 12 verschillende kerkgenootschappen.

Het geheim van deze vorm is dat we niet op zoek gegaan zijn naar “eenheid in verscheidenheid”. Dan zou je allemaal een beetje water in de wijn moeten doen om tot een eenheid te komen. En uiteindelijk is dan niemand gelukkig. We zoeken niet de eenheid omdat de eenheid ons gegeven is in Christus. We zijn allemaal ranken aan de ene wijnstok.
Het is bij ons een kwestie van “gemeenschap en andersheid”, om met de Grieks Orthodoxe theoloog Zizioulas te spreken. Hoe andersheid en gemeenschap samen kunnen gaan leest hij af aan de Drie-ene God. Drie verschillende personen en toch één God.

Wij proberen dus niet verschillen te overbruggen, we genieten juist van elkaars andersheid. Iedere kerk heeft wel iets bijzonders en brengt dat in en daar doen we allemaal aan mee. De Lutheranen ruilen met liefde hun gloria in voor de praise van de Christian Baptist Church. En als de Rooms-Katholieken laten zien wat zij aan traditie in huis hebben als het gaat om de lezing van het Evangelie dan kan dat ook. De Geneefse psalm is typisch iets voor de Protestanten, voor de Ghanezen zijn zulke melodiën bijna wezensvreemd. De mensen van Surinaamse of Indonesische afkomst brengen hun taal mee, en dus zingen we met z’n allen in het Surinaams en in het Indonesisch. De wijze waarop de leden van de CBC hun gaven naar voren brengen, werkt aanstekelijk. En de manier waarop hier in Lutherszuidoost de vredegroet gegeven wordt, is hartverwarmend. Als er gepreekt moet worden doet iedere voorganger dat op zijn eigen manier, en de gebeden doen we altijd met alle voorgangers samen.
Hier in De Nieuwe Stad dwingen we elkaar niet in een keurslijf, om daarmee een soort van eenheid te bewerkstelligen. We geven elkaar de ruimte om anders en dus onszelf te zijn en dat brengt gemeenschap.
Gemeenschap en andersheid. Het is verrijkend en leerzaam.
We hopen dat u dat in onze gezamelijke diensten zult ervaren.

ds Lieske Keuning (predikant ELGA Brandpunt Zuidoost 2015-2019)