Geroepen om op weg te gaan

Dat was het thema van de dienst van de ELG, die op zondag 14 juni werd uitgezonden vanuit de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Daar waren voor het eerst ‘op proef’ weer een handvol ‘gewone’ kerkgangers aanwezig. Langzaam wordt daar overgegaan naar kerkdiensten met kerkgangers, die ook op YouTube worden uitgezonden. Wij gaan voorzichtig weer op weg, weer op weg, na maanden van gevoelde stilstand door Corona. Het leven leek stil te staan, maar het laat zich niet stilzetten. Het gaan altijd verder, en steeds moeten we ons verhouden tot een nieuwe situatie.

Heel voorzichtig komt ook het kerkelijk leven in De Nieuwe Stad weer op gang. Enkele gemeenschappen die van ons kerkgebouw gebruik maken, komen er weer voor kerkdiensten bij elkaar. Ook het vier-kerkenoverleg vindt deze week voor het eerst weer in DNS plaats.

Het brandpuntraad van de ELG Amsterdam-Zuidoost heeft naar uitvoerig beraad ervoor gekozen om de ‘fysieke’ kerkdiensten pas in september weer op te starten. Tot september zijn er daarom nog online kerkdiensten, het rooster vindt u verderop in de Nieuwsbrief. De uitzondering hierop is de proefdienst aanstaande zondag.

Proefdienst zondag 21 juni LET OP: aanvang 15.00 uur
We willen met een kleine groep uitproberen hoe we een ‘Corona-proof’ kerkdienst met elkaar kunnen vieren. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deelname alleen na aanmelding via het contactformulier.

Bij deze korte gebedsviering steken we ook eindelijk de paaskaars aan. Helaas mogen wij niet zingen, behalve evt. de voorganger of een ander als zanger aangewezen persoon, op voldoende afstand van de kerkgangers.

Na afloop van de viering praten we nog even in de kerkzaal bij hoe het de aanwezigen vergaan is in de laatste maanden. Daarbij blijft iedereen op zijn plaats zitten.

Corona-Protocol voor De Nieuwe Stad
De beheerscommissie heeft regels opgesteld voor een veilig gebruik voor de ruimtes in De Nieuwe Stad. Voor onze kerkzaal geldt:
• Bij elke kerkdienst of bijeenkomst is een coronacoördinator aanwezig, aan die toeziet op de naleving van de coronaregels. Deze draagt een gekleurd hesje.
• Vóór de dienst of bijeenkomst worden deurkrukken en stoelen gedesinfecteerd.
• Bij binnenkomst handen desinfecteren. Er staat een dispenser bij de ingang.
• De garderobe wordt NIET gebruikt. De bar is gesloten. Loop direct naar de kerkzaal en neem je jas mee.
• De hal wordt NIET gebruikt. Hier is alleen een looproute naar de kerkzalen en de vergaderkamers. De met pijlen aangegeven looproutes bevorderen éénrichtingsverkeer.
• Probeer toiletbezoek zoveel mogelijk te vermijden.
• In de kleine kerkzaal zijn 30 stoelen beschikbaar. Deze zijn gemarkeerd. Alleen op deze stoelen plaatsnemen, personen uit één huishouden mogen direct naast elkaar zitten.
• Er wordt voor of na de dienst geen koffie, thee of andere drank geschonken en ook niet gegeten in het gebouw.
• Na de kerkdienst of bijeenkomst verlaten we de kerkzaal door de nooduitgang, we komen dan direct uit op het plein vanwaar iedereen naar huis gaat.
• Eventueel kan buiten nog even worden nagepraat, maar alleen met voldoende afstand van elkaar.

Rooster kerkdiensten

21 juni 10.30 uur online viering vanuit de Oude Lutherse Kerk, Marieke Brouwer
21 juni 15.00 uur Proefdienst en ontmoeting in De Nieuwe Stad, alleen na vooraanmelding via het contactformulier.

28 juni 10.00 uur (online) Keti-Koti viering van ELG en PGZO, Franklin Olivieira
Uitzending vanuit De Drie Stromen via de Kerkomroep, klik hier. Inloggen is niet nodig.

In juli zijn gemeenschappelijke (online) diensten van ELG en PGZO
Uitzending vanuit De Nieuwe Stad via de Kerkomroep, klik hier. Inloggen is niet nodig.

5 juli 10.00 uur, voorganger Margrietha Reinders (namens PGZO)
12 juli 10.00 uur, voorganger Guido Leerdam (namens ELG)
19 juli 10.00 uur, voorganger Cor Ofman (namens PGZO)
26 juli 10.00 uur, voorganger Elsa Aarsen (namens ELG)

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.