Goede Vrijdag viering 19.30 uur PGZO en ELG

De diensten in de Stille Week zouden we zoals de afgelopen jaren samen met de PGZO vieren. Omdat wij nog steeds niet samen kunnen komen in De Nieuwe Stad, zal er maar één gemeenschappelijke viering plaatsvinden, op Goede Vrijdag.

Afbeelding: Kruis uit de oecumenische gemeenschap Taizé

De viering wordt gehouden in De Drie Stromen, omdat de technische uitrusting daar beter geschikt is voor een opname. De dienst is online te volgen via de kerkomroep. De inlogcode kunt u opvragen via het contactformulier.

In deze dienst  van woord, gebed en lied wordt het lijdensverhaal gelezen uit het Evangelie van Mattheus.

Voorganger: Barbara Heckel, Lector: Anna Marijke Spijkerboer
Organist: Simon Blijlevens, Solozang: Rozemarije Venema

Wij beginnen de dienst in stilte

Gebed

Lied: 560 Hij ging de weg zo eenzaam 1 solo, 2 allen 3 solo
1 Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
Geen vriend kon langer meegaan,
geen mens hield nog de wacht met hem.
Hij ging die weg voor hen.
Hij deed dit ook voor hen.
2 Hij ging de weg zo eenzaam
tot in Jeruzalem.
De beulen die hem sloegen,
bespotten met een doornenkroon.
Hij zweeg en leed voor hen,
Hij deed dit ook voor hen.
3 Hij ging de weg zo eenzaam.
Hij droeg zijn eigen kruis.
Hij bad: Mijn God, vergeef hen!
Hij leed en stierf op Golgotha.
Hij deed dit ook voor ons,
voor allen, ook voor ons.

Lezing: Mt. 26, 47-56

Lied: 558 1, 6 Jezus om uw lijden groot
1 Jezus, om uw lijden groot,
om uw leven en uw dood
die volbrengen ’t recht van God,
Kyrie eleison.
6 Om het zwijgen, het geduld,
waarmee Gij de wet vervult,
als men vruchtloos zoekt naar schuld,
Kyrie eleison.

Mt. 26, 57-68

Lied: 575, 1 Jezus, leven van ons leven
1 Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Mt. 26, 69-75

562,1: Ik wil mij gaan vertroosten
1 Ik wil mij gaan vertroosten
in Jesu lijden groot.
Al heeft ’t gestaan ten boosten,
het mocht nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaän.
Dat wil ik gaan begeven:
o Jesu, zie mij aan!

Mt.27, 1-10

Mt. 27, 11-26

576b O Hoofd vol bloed en wonden 1 solo 4 allen
1 O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,
o hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon,
o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!
Ik groet U vol ontzag.
4 Houdt Gij mij in uw hoede,
Gij die uw schapen telt,
o bron van al het goede,
waaruit mijn leven welt.
Gij die mijn ziel wilt laven
met liefelijke spijs,
Gij overstelpt met gaven
tot in het paradijs.

Mt. 27, 27-44

Lied: 577 1 O wereld zie uw leven
1 O wereld, zie uw leven
hoog aan het kruis geheven,
uw heil zinkt in de dood.
De eersteling van allen
laat stil zich welgevallen
verdrukking, slagen, hoon en spot.

Mt. 27, 45-50

Stilte

Mt. 27, 51-56

De diaken draagt de Paaskaars uit de kerk

Avondgebed uit de Lutherse traditie

Wij verlaten in stilte de kerk

Tot ziens bij de vieringen op Stille Zaterdag, 21.00 uur, en Paasochtend, 10.30 uur, te zien op www.luthersamsterdam.nl.

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.