Nieuwsbrief 19 oktober

Houd moed en heb lief
Dit voorjaar maakte een Friese kerk een vlag, die bij veel kerken wappert en daarop staat: “Houd moed en heb lief!”  Een waar woord deze dagen. Ze hebben er nu zelfs mondkapjes mee bedrukt. Houd moed, want God is met ons in alles wat we meemaken en heb lief, want dan is Hij merkbaar ook onder ons.
We mogen op verantwoorde wijze kerkdiensten blijven houden van de overheid (registratie, mondkapje op in het gebouw, niet zingen, nooduitgang gebruiken) en het is ook fijn als de lofzang voortgaat en wij elkaar in deze vorm blijven zien. Wij begrijpen het echter goed als mensen momenteel er (af en toe) voor kiezen thuis te blijven. Afmeldingen zijn prettig om te krijgen, dan weten we hoe het met u gaat en kunnen we de ondergrens qua aantal mensen in de gaten houden.
Online livestream van de vieringen is helaas niet mogelijk. De camera’s zijn er wel, maar er kunnen in de De Nieuwe Stad niet twee diensten tegelijk worden uitgezonden.

Oogstdienst
Op zondag 25 oktober houden wij een viering die in het teken staat van de oogst. Verschillende vruchten zullen in de kerk symbool staan voor de rijkdom die de aarde ons schenkt en waar God ons in voorziet. Aangezien we niet mogen zingen, zullen we meer gebruik maken van spreken en luidt de vraag aan u allen: wat is de oogst die u in uw leven hebt mogen ontvangen? Wat zou u daar kort over willen zeggen? Samen zullen we danken en ook stil staan bij het belang van voedsel voor iedereen in de wereld. “Voed de hongerigen” is het eerste werk van barmhartigheid.

Een avond voor alle zielen
Op maandagavond twee november is De Nieuwe Stad geopend voor iedereen die een gestorven geliefde(n) wil gedenken. Het is de datum van Allerzielen en traditioneel is dat een moment dat men een kaars kan aansteken. Mensen die uit de tijd zijn gegaan maken immers toch altijd nog deel van ons leven uit. Soms kan het helpen om bewust stil te staan bij het verlies, hun naam te noemen en de herinneringen te koesteren. Zie bijgaande flyer. Maak vooral anderen attent op deze avond voor alle zielen, een gezamenlijk initiatief van alle eigenaar-kerken. Qua corona kan het absoluut veilig gedaan worden en er zal prachtige muziek klinken op piano en percussie. Juist in rouw geldt ook: houd moed en heb lief!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.