Nieuwsbrief 25 september

Zondag 27 september, deurcollecte, kinderkerk, Brasa

Bij de viering – Zondag 27 september 10.30 uur DNS
In de Bijbel staan veel verhalen over Jezus, hoe hij mensen geneest. Juist in deze tijd, waarin we ons collectief bedreigd weten door een tamelijk onbekende ziekte, is het goed om ons te laten bemoedigen door het Evangelie. Jezus benadert zieke mensen met ontferming ook al zijn zij besmettelijk en buiten de maatschappij geplaatst. Hij raakt hen aan – op verschillende manieren. Aanraking is voor de mens onmisbaar. Hoe gaan wij daar nu mee om, ook als Christen?
We horen ook het verhaal over de zieke koning Hizkia, die er nog tijd van leven bij krijgt. Allen van harte welkom, 10.30 uur.

Toelichting Deurcollecte  – Voedselpakketten Diakonessenhuis Suriname
Vanuit het Diakonessenhuis in Suriname is de vraag gekomen of wij vanuit de ELG Zuidoost het de leden van de Soos Dorkas van oud-medewerkers willen ondersteunen, zodat zij hun mensen kunnen helpen met het volgende. Er is onder invloed van de coronacrisis dringend behoefte aan de basale levensmiddelen.
De urgente vraag is of wij bereid zijn pakketten met levensmiddelen te bekostigen. De Brandpuntraad stelt voor met onze inzameling in te zetten op tien pakketten (à ca. 50 Euro). Van harte aanbevolen als deurcollecte!

 

 

 

Kinderkerk  – Versterking gezocht
Wie voelt zich geroepen om zich beschikbaar te stellen voor de leiding van de kinderkerk? Het groepje voor de begeleiding is (tijdelijk) wat uitgedund oiv corona  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Marnie Bouterse via het contactformulier. In de toekomst zullen hopelijk plannen ontwikkeld worden om meer kinderen bij de kinderkerk te betrekken.

Brasa – Nieuwe start met Kerstviering 17 december
Sinds half maart kon de Brasa-kring helaas niet meer bijeenkomen door de maatregelen tegen de verspreiding van het Covid19 virus. Me dunkt dat u de ontmoeting node hebt gemist. Zelf kijk ik er erg naar uit u te leren kennen in dit kringverband, waarbij we elkaar opzoeken rond gebed, zang, bijbelstudie en lunch.
Alle Brasa-deelnemers zijn inmiddels geconsulteerd, wat zij willen met deze vaste kring. De slotsom luidt, dat het veilig en werkbaar wordt geacht om per half december weer te starten en wel op donderdag 17 december. Deze bijeenkomst staat in het teken van Advent en het naderende Kerstfeest. Na de jaarwisseling vervolgt Brasa haar rooster met bijeenkomsten op de eerste en derde donderdag van de maand, dus 7 en 21 januari 2021 enz. Mochten de ontwikkelingen rond het Corona-virus aanleiding geven tot ander beleid, dan stellen we u daarvan op de hoogte.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.