Nieuwsbrief februari 2020

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint op woensdag 26 februari, Aswoensdag. Wij gaan dan de weken van voorbereiding op Pasen in.
De veertigdagentijd of vastentijd is een periode waarin wij ons willen bezinnen op het lijden van Jezus Christus voor ons en op het lijden van de mensen in de wereld. Een tijd om stil te worden, tot inkeer te komen, en het misschien ook rustiger aan te doen met eten, drank, roken, snoep… Er zijn veel manieren om deze tijd te markeren.
Je kunt ook denken aan minder televisiekijken, minder internetten, minder met je telefoon bezig zijn … alles om tijd over te houden voor zaken die snel te kort komen: Een moment van stilte, een keer de bijbel pakken in plaats van de telefoon, een keer een eenzame buur op te zoeken in plaats van televisie te kijken…
Bijna alle godsdiensten kennen een vastenperiode. En daarna mogen wij vol vreugde Pasen vieren, het feest van de Opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Ik wens u allen een gezegende veertigdagentijd toe!
Barbara Heckel
Kerkelijk werker Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, brandpunt Zuidoost

Voor het rooster van kerkdiensten, zie het einde van de nieuwsbrief.

Andere belangrijke data in de komende tijd:

  • zaterdag 22 februari 15-18 uur Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam
    Koptisch Cultureel centrum, Mosplein, Amsterdam-Noord. Inloop vanaf 14.30 uur.
    Thema: “Getuigen van geloof”, Liturgische afsluiting, ontmoeting en maaltijd.
    Klik hier voor meer informatie.
  • woensdag 26 februari 18.30 uur vastenmaaltijd en Aswoensdagviering
  • vrijdag 28 februari 18.00 uur gemeentemaaltijd, graag aanmelden bij een van de brandpuntleden, na de dienst, of via het contactformulier
  • woensdag 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april 18.30 uur vastenmaaltijd en avondgebed

Umoya
Op maandag 3 februari is het Umoya-project van start gegaan. Umoja betekent “samen”. Het idee komt uit Afrika. Hoe kan je elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je mét elkaar kunt leven? Hoe kunnen we als kerken in De Nieuwe Stad er zijn voor mensen uit de buurt? In De Nieuwe Stad wordt Umoja georganiseerd door Elianne Schultz van de Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam.
De volgende drie avonden zijn op maandag 2 en 23 maart en 6 april, van 17.00 – 19.00 uur. We hopen dat er op elk van deze data twee mensen van elke kerk aanwezig kunnen zijn. Het hoeven niet perse altijd dezelfde twee mensen te zijn!
Op elk van deze dagen begint om 17.00 uur de Soup Kitchen. Vanuit die maaltijd willen we dan, met kerkleden & buurtbewoners in gesprek gaan over onze buurt en wat wij de buurt te bieden hebben. Dat duurt tot uiterlijk 19.00 uur. Inschrijven kan na de kerkdiensten of via het contactformulier.

Kerkdiensten februari t/m april:

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.