Nieuwsbrief februari 2021

Nu de aarde bedekt is met sneeuw en we wachten op warmere en vruchtbaarder tijden in menig opzicht, laten wij als Brandpunt Zuidoost van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam/Haarlem graag iets horen.

We komen met een kleine groep nog steeds bijeen voor de zondagse viering. Met inachtneming van voorzorgsmaatregelen zijn het evenwel aandachtige momenten, waarop we verbinding met de Allerhoogste en elkaar gestalte trachten te geven. Hulde aan een ieder die zich hiervoor inzet.

Met evenzoveel begrip groeten wij met deze brief diegenen die niet in staat zijn om naar De Nieuwe Stad te komen. We blijven gelukkig verbonden door middel van gebed, de telefoon en de kerkdienstapp met bemoedigende woorden en informatie.

Mocht u zich alleen voelen en behoefte hebben aan contact, mag u dat natuurlijk kenbaar maken, graag zelfs! Laat dan een bericht achter via het contactformulier.

Over de eerbied

Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken.

Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.

Laat het stil in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.

En het zal groen ontwaken.

Ida Gerhardt

Rooster diensten De Nieuwe Stad

14 februari, Quinquagesima; 10.30 uur
Voorganger: Guido Leerdam Organist: Bert Wisgerhof

Datum: 21 februari, Invocabit; 10.30 uur Dienst met Avondmaal
Voorganger: Nico Vlaming Organist: Kees Blijdorp

Datum: 28 februari, Reminiscere; 10.30 uur
Voorganger: Jaap Wiegers Organist: Matteo Mijderwijk

Datum: 7 maart, Oculi; 10.30 uur Dienst met Avondmaal
Voorganger: Willemijn Jonkers Organist: Kees Blijdorp
m.m.v. Elianne Schultz, zang

Aswoensdagvesper

Op woensdag 17 februari houden wij alleen met de ELG een eenvoudige Aswoensdagvesper om 19.00 uur in de kleine zaal. Het askruisje wordt op veilige wijze aangebracht. Hiermee markeren wij het begin van de Vastentijd, een tijd van inkeer en bezinning, om straks met Christus op Pasen opgewekt te worden uit dat wat ons benauwt.

De vijf predikanten van de ELG zullen in de lijdenstijd elke dag een hoofdstuk van het boek Exodus voordragen, dat via podcast en YouTube te beluisteren zal zijn. Dit boek verhaalt bij uitstek de weg van bevrijding die God met mensen voor ogen heeft.

U vindt de Exodusvertellingen op het YouTubekanaal van onze gemeente en dat is hier.

Collecte Paaskaarsen

We zamelen bij de deurcollecte momenteel in voor vier prachtige Paaskaarsen voor de kerken in Suriname en tevens voor het Diakonessenhuis aldaar.

Als u niet in de kerk komt maar wel wilt geven kunt u uw gift overmaken op banknr
NL45ABNA0543629945
t.n.v. College van Kerkrentmeesters ELG Amsterdam onder vermelding van “collecte De Nieuwe Stad”.

Gasten in De Nieuwe Stad
In De Nieuwe Stad wordt nu elke weekdag een bescheiden aantal gasten opgevangen die geen ander heenkomen hebben.

Onze diaconaal werkster Elianne Schultz zet zich met hart en ziel in voor deze vaak nog jonge mensen. Fijn om te merken dat de betrokkenheid van de deelnemende kerken groeiende is. Eredienst en diaconie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In de dienst van 7 maart zal Elianne een paar liederen ten gehore brengen die haar motivatie en geloof vertolken. We vieren het Avondmaal met ds Nico Vlaming op 21 februari en ook op 7 maart. We konden het zo lang niet doen dat we best een beetje mogen inlopen.

In memoriam Tine van Glanenweijgel

Afgelopen zaterdag 6 februari was het de geboortedag van onze geliefde zuster Tine van Glanenweijgel. Zij is ons ontvallen november jongstleden en wordt nog node gemist. We hebben gedankt voor haar leven en voor haar steun aan zovelen en zullen dit blijven doen in het vertrouwen dat zij als een witte duif in Gods rijk verblijft en haar dierbaren af en toe geestkracht geeft vanuit den hoge.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.