Avondgebed woensdag 25 maart

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee.

Avondgebed, 25 maart 2020
Barbara Heckel, ELG

Meisje, ik zeg je, sta op! Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Maaltijdproject Lutherse Diaconie en Treasures Foundation

In deze moeilijke tijden dreigen kwetsbare Amsterdammers buiten beeld te raken. De dagopvang of het buurthuis is dicht, begeleiding vindt op afstand plaats en onze samenleving is in rep en roer. Ouderen, lichamelijk kwetsbaren, mensen met psychiatrische kwetsbaarheid of anderen die om welke reden dan ook ambulante of thuisbegeleiding ontvangen hebben het zwaar. De Lutherse Diaconie heeft daarom besloten om samen met Treasures Foundation (Soup Kitchen) maaltijden aan huis aan te bieden. Tijdens de bezorging checken we, met gepaste afstand, ook of iemand het nog een beetje trekt. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Kerk op Afstand

Sinds 15 maart zijn de kerkdiensten en alle andere activiteiten van de Evangelisch-Lutherse gemeente in De Nieuwe Stad opgeschort, zolang de Corona-maatregelen van kracht zijn. De brandpuntraad en de kerkelijk werker houden nu via telefoon, e-mail en internet contact  met de gemeenteleden. Bij praktische problemen of behoefte aan een gesprek, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Vanuit het brandpunt Amsterdam-Stad komt het initiatief om elke zondag om 10.30 live een kerkdienst aan te bieden via de website luthersamsterdam.nl. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Avondgebed woensdag 18 maart

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Daarom is hier de schriftelijke versie beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee.

Avondgebed 18 maart 2020
Barbara Heckel, ELG

Sta op om mij te helpen / Arise and help me Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Aankondiging avondgebed 18 maart

In verband met de maatregelen tegen de verbreiding van Corona kan vastenmaaltijd en  avondgebed niet plaatsvinden in De Nieuwe Stad. Op deze plaats is vanaf woensdag avond 18.00 de schriftelijke versie van het avondgebed beschikbaar. Als u wilt, dan ga zitten, steek een kaars aan en lees, zing en bid mee. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief 14 maart vervolg Corona maatregelen

Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Gezien de wereldwijde verspreiding en de toenemende bezorgdheid van onze gemeenteleden over het corona-virus, neemt de Brandpuntraad Zuioost haar verantwoordelijkheid en heeft daarom besloten om alle erediensten en andere activiteiten van de Evangelisch-Lutherse gemeente in De Nieuwe Stad vanaf nu op te schorten.

De kerkdiensten van 15, 22 en 29 maart gaan niet door. Het is mogelijk om op deze dagen via de website van Amsterdam Stad, om 10.30 een aangepaste kerkdienst te volgen. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief 13 maart over Corona maatregelen

Kerkdienst 15 maart gaat niet door

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het Corona-virus en ter bescherming van kwetsbare gemeenteleden gaat de kerkdienst van Luthers Zuidoost aanstaande zondag 15 maart niet door. Via de website van brandpunt stad, www.luthersamsterdam.nl, is om 10.30 uur een aangepaste kerkdienst te volgen, gehouden door ds. Andre van der Stoel.

Brasa op 17 maart zal eveneens niet doorgaan. Lees verder

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwsbrief februari 2020

Veertigdagentijd
De veertigdagentijd begint op woensdag 26 februari, Aswoensdag. Wij gaan dan de weken van voorbereiding op Pasen in.
De veertigdagentijd of vastentijd is een periode waarin wij ons willen bezinnen op het lijden van Jezus Christus voor ons en op het lijden van de mensen in de wereld. Een tijd om stil te worden, tot inkeer te komen, en het misschien ook rustiger aan te doen met eten, drank, roken, snoep… Er zijn veel manieren om deze tijd te markeren.
Je kunt ook denken aan minder televisiekijken, minder internetten, minder met je telefoon bezig zijn … alles om tijd over te houden voor zaken die snel te kort komen: Een moment van stilte, een keer de bijbel pakken in plaats van de telefoon, een keer een eenzame buur op te zoeken in plaats van televisie te kijken…
Bijna alle godsdiensten kennen een vastenperiode. En daarna mogen wij vol vreugde Pasen vieren, het feest van de Opstanding van onze Heer Jezus Christus.
Ik wens u allen een gezegende veertigdagentijd toe!
Barbara Heckel
Kerkelijk werker Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, brandpunt Zuidoost

Voor het rooster van kerkdiensten, zie het einde van de nieuwsbrief.

Andere belangrijke data in de komende tijd:

  • zaterdag 22 februari 15-18 uur Ontmoetingsmiddag Raad van Kerken Amsterdam
    Koptisch Cultureel centrum, Mosplein, Amsterdam-Noord. Inloop vanaf 14.30 uur.
    Thema: “Getuigen van geloof”, Liturgische afsluiting, ontmoeting en maaltijd.
    Klik hier voor meer informatie.
  • woensdag 26 februari 18.30 uur vastenmaaltijd en Aswoensdagviering
  • vrijdag 28 februari 18.00 uur gemeentemaaltijd, graag aanmelden bij een van de brandpuntleden, na de dienst, of via het contactformulier
  • woensdag 4, 11, 18 en 25 maart en 1 en 8 april 18.30 uur vastenmaaltijd en avondgebed

Umoya
Op maandag 3 februari is het Umoya-project van start gegaan. Umoja betekent “samen”. Het idee komt uit Afrika. Hoe kan je elkaar actief opzoeken en ontdekken hoe je mét elkaar kunt leven? Hoe kunnen we als kerken in De Nieuwe Stad er zijn voor mensen uit de buurt? In De Nieuwe Stad wordt Umoja georganiseerd door Elianne Schultz van de Diaconie Lutherse Gemeente Amsterdam.
De volgende drie avonden zijn op maandag 2 en 23 maart en 6 april, van 17.00 – 19.00 uur. We hopen dat er op elk van deze data twee mensen van elke kerk aanwezig kunnen zijn. Het hoeven niet perse altijd dezelfde twee mensen te zijn!
Op elk van deze dagen begint om 17.00 uur de Soup Kitchen. Vanuit die maaltijd willen we dan, met kerkleden & buurtbewoners in gesprek gaan over onze buurt en wat wij de buurt te bieden hebben. Dat duurt tot uiterlijk 19.00 uur. Inschrijven kan na de kerkdiensten of via het contactformulier.

Kerkdiensten februari t/m april:

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief februari 2020

Nieuwsbrief december 2019

Nieuwsbrief Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam-Zuidoost, december 2019

Even voorstellen: Kerkelijk werker Barbara Heckel

Tijdens de kerkdiensten, de gemeentemaaltijd en bij Brasa heb ik al veel van de gemeenteleden ontmoet. Voor wie mij nog niet kent, zal ik me hier kort voorstellen. Tot er een nieuwe predikant is in Zuidoost, ben ik als kerkelijk werker aangesteld voor het brandpunt Zuidoost. Ik heb eerder voor de Evangelisch-Lutherse gemeente in Leiden gewerkt. Naast mijn werk voor de Lutherse gemeente werk ik nog 2,5 dagen in de week als geestelijk verzorger in een zorginstelling voor ouderen. Ik ben 54 jaar oud, kom oorspronkelijk uit Duitsland maar woon al ruim 20 jaar in Nederland. Net als velen van jullie weet ik daarom ook hoe het is dat een groot deel van de familie ver weg woont en dat je er niet altijd kunt zijn bij belangrijke gebeurtenissen. Tot nu toe werk ik met veel plezier in Zuidoost, ik ben hier hartelijk opgenomen. Heel veel dank hiervoor!

Terugblik op de gemeentemaaltijd:

De gemeentemaaltijd vond plaats op 15 november j.l. Verschillende gemeenteleden hadden gekookt voor het heerlijke Chinese Buffet, of een drankje of toetje klaargemaakt. Naast het eten en de gezelligheid was er ook een inhoudelijk gedeelte: Na aanleiding van het verhaal hoe veel mensen genoeg te eten hadden aan vijf broden en twee vissen, hebben wij nagedacht over wij nagedacht over wat je kunt delen: je talenten, tijd, aandacht voor anderen, je ervaringen … en zoals altijd hebben wij ook samen gezongen.

Brasa Kerstfeest

Brasa betekent ‘omhelzing’. Brasa is ook de naam van de seniorenclub van Luthers Zuidoost. Wij komen twee keer per maand bij elkaar om samen te zingen, te bidden, en over een thema te praten. Momenteel zijn we bezig met teksten uit de Bergrede uit het Mattheüs-Evangelie. Daarnaast is er altijd wat lekkers aan het begin en lunchen wij samen. In december maken wij samen kerststukken, en op 17 december is dan de jaarlijkse Brasa-Kerstviering. Dan hebben we een uitgebreide lunch, komt een pianist om de liederen te begeleiden en horen wij een kerstverhaal.

Als u zich wilt aansluiten bij Brasa, of als u gewoon een keer wilt komen kijken, dan is de keestviering een mooie gelegenheid. In verband met de lunch is het wel goed als u zich aanmeldt. Dit kan bij Trees Buitenman, Martha Jurriaans of Shirley Steinbach.

Voorbereidingen voor kerst

De kerstattentie commissie zal straks weer zorgen voor het wegbrengen van de kerstattenties voor ouderen thuis. Ook voor de kerkdiensten en de kinderkerk in de kerstperiode zijn de voorbereidingen al gaande.

Tijdens de vier Adventszondagen bereiden wij ons voor op kerst. De cantorij zal een feestelijke tint geven aan de dienst van 1 Advent  (op 1 december, dienst met Heilig Avondmaal).

De kerstavondviering is een gezamenlijke dienst met de PGZO, met veel aandacht voor kinderen In deze dienst gaat namens de ELG mevrouw Elsa Aarsen voor.  De aanvangstijd is 19.00 uur. Op kerstochtend is er een dienst met Heilig Avondmaal, met maar liefst twee voorgangers: Elsa Aarsen en Barbara Heckel. De dienst begint om 10.30 uur. Na de dienst hebben wij een gezellig samenzijn in de hal met een hapje en een drankje.

Iedereen is van harte welkom om deze speciale diensten bij te wonen.

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief december 2019

Vesperdienst op 25 augustus 2019

Reacties uitgeschakeld voor Vesperdienst op 25 augustus 2019