Proefdienst, Keti Koti en intrede nieuwe predikant

28 juni 10.00 uur (online) Keti-Koti viering van ELG en PGZO, Franklin Olivieira
Uitzending vanuit De Drie Stromen via de Kerkomroep, klik hier. Inloggen is niet nodig.

6 september 16.30 uur intrede-dienst ds. Willemijn Jonker. Meld je nu al hier aan.

Proefdienst zondag 21 juni
Afgelopen zondag hebben we met een kleine groep getest hoe we een ‘Corona-proof’ kerkdienst met elkaar kunnen vieren. Uiteindelijk waren we met z’n negenen in de kleine kerzaal van De Nieuwe Stad. Vrijwel iedereen had een taak, er waren uiteindelijk maar twee ‘gewone’ kerkgangers. Het corona-protocol dat wij van tevoren hadden opgesteld, is keurig opgevolgd: handen desinfecteren, direct naar de kerkzaal waar de coördinator met rood hesje paraat stond, ver uit elkaar zitten, geen handen geven, niet zingen, door de nooduitgang naar buiten. Wel liepen we voor begin van de viering nog kriskras door de zaal totdat alles klaar stond. Met zo weinig mensen was dat geen probleem, maar hier is zeker nog ruimte voor verbetering.
Dat wij niet mochten zingen, werd opgevangen door de organist, die de gemeentezang in z’n eentje voor zijn rekening heeft genomen, veilig ver weg aan het orgel.
Aan het begin van de viering hebben we eindelijk de Paaskaars kunnen aansteken. Wij zijn dankbaar voor het licht, dat zo weer zichtbaar in ons midden kan schijnen! Na afloop vroeg ik aan de kerkgangers hoe ze deze eerste viering hebben beleefd. Het was mooi om weer in de kerkzaal te zijn, daar was iedereen het over eens. Maar niet te mogen zingen voelde wel kaal.

Afscheid
Sinds september ben ik interim kerkelijk werker in Amsterdam Zuidoost. De afspraak was dat ik een half jaar zou blijven, uiteindelijk zijn het 9 maanden geworden. Inmiddels is een nieuwe predikant gevonden die in september zal beginnen. Ik wil op deze plaats alle gemeenteleden bedanken, dat ik zo hartelijk ben opgenomen in de gemeente!
Omdat het mijn laatste dienst was, had ik op 21 juni een kleine traktatie meegenomen. Deze hebben we heel verantwoord buiten genuttigd. Als verassing was Tine gekomen om mij namens de gemeente persoonlijk te bedanken en een lied voor mij te zingen – van te voren opgenomen op de telefoon en daarmee helemaal corona-proef! Ik ontving een kaart en een envelop met bonnen van de diaconie en mocht ook de bloemen uit de dienst mee naar huis nemen.
Inmiddels heb ik ook nog heel veel hartelijke berichten van gemeenteleden ontvangen, hartelijk dank iedereen hiervoor! Ik hoop in het najaar nog een keer naar De Nieuwe Stad te komen om ook van de overige gemeenteleden afscheid te nemen.

Intrede nieuwe predikante Willemijn Jonker – meld je nu al aan!
Op zondag 6 september om 16.30 uur is de intrede-dienst van de nieuwe predikante, ds. Willemijn Jonker. De dienst wordt geleid door ds. Andreas Wöhle. Waarschijnlijk hebben wij ook dan nog met corona-maatregelen te maken en zal het aantal beschikbare plaatsen beperkt zijn. Wel is het de bedoeling dat zo veel mogelijk plaatsen beschikbaar zijn voor de gemeenteleden. Meld je daarom nu al aan voor deze dienst! Aanmelden is mogelijk via het contactformulier, per e-mail of WhatsApp of rechtstreeks bij een van de brandpuntleden.

Rooster kerkdiensten

28 juni 10.00 uur (online) Keti-Koti viering van ELG en PGZO, Franklin Olivieira
Uitzending vanuit De Drie Stromen via de Kerkomroep. Klik hier om te kijken, inloggen niet nodig.

In juli zijn gemeenschappelijke (online) diensten van ELG en PGZO
Uitzending vanuit De Nieuwe Stad via de Kerkomroep. Klik hier om te kijken, inloggen niet nodig.

5 juli 10.00 uur, voorganger Margrietha Reinders (namens PGZO)
12 juli 10.00 uur, voorganger Guido Leerdam (namens ELG)
19 juli 10.00 uur, voorganger Cor Ofman (namens PGZO)
26 juli 10.00 uur, voorganger Elsa Aarsen (namens ELG)

In augustus zijn er geen Lutherse kerkdiensten in De Nieuwe Stad. Wel kunt u de online kerkdiensten van Brandpunt Stad volgen via het YouTube-kanaal. Elke zondag ochtend om 10.30 uur. Het rooster van deze diensten vindt u op de website van de ELGA.

In verband met de Corona-crisis vinden voorlopig geen  kerkdiensten of andere activiteiten van de Evangelisch-Lutherse gemeente in De Nieuwe Stad plaats. Het gebouw is inmiddels weer open, maar met de beperkingen van het Corona-protocol. De reguliere kerkdiensten worden pas in september hervat, als de situatie dat dan toelaat. Bij praktische problemen of behoefte aan een gesprek, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.