Brasa

“Brasa” is een ouderengroep die al zo’n 15 jaar bestaat. De naam ‘Brasa’ is niet alleen een samenstelling ┬ávan Abraham en Sara. Het is ook het Surinaamse woord voor “omhelzing”.

Brasa komt iedere 3e donderdag van de maand bij elkaar van 12.30 u.-14.30 uur in De Nieuwe Stad. We zingen, eten en praten met elkaar. We lezen een interessant gedeelte uit de Bijbel, dat voor gespreksstof zorgt. Af en toe organiseren we een gezellig uitstapje.

Het ‘lijflied’ van Brasa is:”Meki wi lobi makandra”= Let there be love shared among us

meki wi lobi voor liturgieblaadje