Opdracht en overdracht

Onze gemeente gaat een belangrijk jaar tegemoet!

We hopen per 1 september 2019 een nieuwe predikant te kunnen begroeten. Maar wat voor predikant moet dat zijn? En wat voor gemeente is het die aan zijn/haar zorg wordt toevertrouwd? Dat zijn vragen waarover we eerst nagedacht moeten hebben, voordat er een beroepingsprocedure kan worden gestart.

Daarom gaan we een aantal avonden met elkaar in gesprek aan de hand van de brief die de apostel Paulus schrijft aan de jonge Timotheus als hij hem de zorg voor de gemeente in Efeze toevertrouwt.paulus timotheus

Aan die gesprekken zullen ook ds. Sietse van Kammen, die vanaf januari het beroepingswerk zal begeleiden, en gespreksleider dhr. Jan Dirk Pronk deelnemen. Bij elkaar zullen het 6 avonden zijn, en de bedoeling is dat het ‘estafettestokje’ telkens wordt doorgegeven, zodat zoveel mogelijk gemeenteleden bij het gesprek betrokken worden. Het mogen in plaats van ‘estafette’-avonden natuurlijk ook ‘zwaan-kleefaan’ avonden worden!

De eerste avond is op dinsdag 11 september om 19.30 u. in kamer 3. Dan zal de  Brandpuntcommissie, die aan het werk gegaan is om het gemeentewerk gaande te houden, de spits afbijten. De commissie bestaat uit bijna allemaal oud-ambtsdragers, die het klappen van de zweep kennen: Trees Buitenman, Martha Juriaans, Muriël en John Tower, Frank Huisden, Armand en Tine van Glanen Weygel staan diaken Errol en ds Lieske bij.

Als u zich alvast wilt aanmelden voor de gespreksronde kan dat via algemenezaken@luthersamsterdam.nl.

Het gespreksboekje is in de kerk verkrijgbaar, maar digitaal ook hier beschikbaar

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.